Diakonalt stöd till kvinnor i fängelse

EFK har samarbetat med Covenant Foundation och församlingarna i HatYai och Songkhla sedan drygt 10 år tillbaka för att ge tandvård till kvinnliga fångar i Songkhla-fängelset.

De kristna i HatYai och Songkhla vill visa på Guds kärlek och omsorg genom att erbjuda tandvård till fångarna. Tandvårdsarbetet drivs av ideella krafter. EFKs stöd går till mediciner, utrustning och annat som behövs vid eftervården.

Genom tandvårdsarbetet har man kunnat starta en församlingsgemenskap som firar gudstjänst inne i fängelset. Det pågår också regelbunden bibelundervisning för fångarna. Genom arbetet nås cirka 200 personer av fängelsets omkring 1500 fångar per år. Sedan projektet startade har flera kvinnor kommit till tro och blivit döpta.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonssonkarl-johan.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48237
Insamlingsbehov: 58 000 kr

Insamlat: 40 000 kr Kvar att samla in: 18 000 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.