Hjälp pojkar ur sexhandel

Sexhandeln är en av Thailands största inkomstkällor. Varje dag, timma och minut säljs kvinnor, män och barn för att tillfredställa turister och inhemska kunder. Sedan år 2015 arbetar EFK mot människohandeln i Thailand tillsammans med en organisation som heter Urban Light.

Huvudfokus är att hjälpa pojkar och unga män i åldrarna 14-24 år som fallit offer för sexhandeln. Pojkar glöms tyvärr ofta bort trots att de också far väldigt illa. Via ett drop in-center får de mat, möjlighet att duscha, administrativ hjälp med id-handlingar och hjälp att komma in i skolor eller arbeten utanför sexindustrin. EFKs medarbetare Matilda Henriksson är läkare och jobbar på drop in-centret två dagar i veckan för att ge pojkarna kostnadsfri hälsovård. En annan viktig del i arbetet är att förebygga att människor säljs. Vår senaste strategi för att göra detta är att rikta oss mot taxiförare. Genom att utbilda dem om vilka signaler och beteenden som är tecken på att ett barn förs bort mot sin vilja så kan de förhindra människohandeln. De kan också minska sexhandeln genom att avstå från att köra kunder till bordeller. De unga män som vi lyckas hjälpa ur sexhandeln får möjlighet att bli en av dessa ansvarstagande taxiförare!

Vad har vi uppnått i projektet?

  • Under 2016 nådde vi ut med hjälp till över 800 pojkar som på olika sätt utnyttjats i sexhandeln
  • 24 av dessa pojkar lyckades med vår hjälp lämna sexhandeln och påbörja studier eller riktiga arbeten
  • Vi har bildat en grupp med 50 taxiförare som vill hjälpa till att stoppa sexhandeln
  • 15 av dessa taxiförare har hittills genomgått hela vår träning och målet är att alla ska ha tränats innan år 2017 slut.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill arbeta ännu mer förebyggande så att människor inte hamnar i sexhandeln från början, t.ex. genom att:

  • utbilda fler taxiförare om människohandel
  • utbilda hotellpersonal
  • utbilda föräldrar om hur de kan skydda sina barn

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Matilda Henriksson
Arbetar med EFKs partner för att motverka effekterna av människohandel.


matilda.henriksson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48239
Insamlingsbehov: 128 000 kr

Insamlat: 68 930 kr Kvar att samla in: 59 070 kr