Lahu-folket kämpar för sina rättigheter

De etniska minoriteterna tillhör de mest utsatta grupperna i norra Thailand. Många byinvånare är fortfarande diskriminerade och har inte samma tillgång till hälsovård eller statliga resurser för utvecklingsprojekt. Ett av dessa folk är lahu, där EFK hjälper byledare att förändra situationen.

Avsaknad av medborgarskap, drogproblem, hiv/aids, försörjningsproblem och människohandel, är några av de realiteter som lahu-folket möter. EFK-församlingarna hjälper lahu-folket att hantera situationen och bryta sig ut ur hopplösheten, bland annat genom att byledare tränas i att identifiera, analysera och komma fram till lösningar för att förbättra livsvillkoren. Projektet hjälper de som bor i lahu-byarna att utveckla förmågan att ta ansvar för sin egen utveckling i framtiden. Det långsiktiga målet med projektet är att de själva ska ha möjlighet att ta makt över sin situation.

Varje år får flera från lahu-folket thailändskt medborgarskap, och därmed rättigheter i samhället, genom projektet. Många har fått kunskap om olika sätt att försörja sig på, vilket har lett till att de och deras familjer har fått bättre tillgång till mat och sjukvård.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48236
Insamlingsbehov: 187 000 kr

Insamlat: 151 395 kr Kvar att samla in: 35 605 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.