Skyddsboende för utsatta kvinnor

Tillsammans med en partner startade EFK 2014 ett projekt för utsatta kvinnor som är i riskzonen för prostitution och trafficking. I projektet finns ett akutboende där kvinnor som är särskilt utsatta får bland annat hälsovård och yrkesutbildning. EFKs partner arbetar också med utbildning för att förebygga att kvinnor utsätts för övergrepp.

En FN-rapport från 2013 visar att 99,3 % av alla kvinnor i Egypten har någon gång varit utsatt för sexuella trakasserier. Våldtäkter, ”sommaräktenskap” med minderåriga och sexuella övergrepp inom familjen är vanliga i Egypten. Med sommaräktenskap menas rika män från andra stater som kommer till Egypten för att gifta sig med en fattig flicka från södra delen av landet. Sommaräktenskapen arrangeras med hjälp av byråer som förfalskar födelseattester om flickan är omyndig. Brudpriset är en ansenlig summa för fattiga familjer. Många familjer gifter hellre bort sin dotter än riskerar att hon blir våldtagen och att familjen då blir stämplad med skam. Den rike mannen har ibland sin egen familj med sig hit och låter dem bo på hotell medan han själv utnyttjar sin nyköpta brud. När mannen sedan önskar skiljer han sig och lämnar flickan i en mycket utsatt situation. En del flickor har blivit bortgifta mer än 60 gånger innan de fyllt 18 år. Eftersom en oskuld betingar ett högre pris "oskuldsopereras" många flickor vid upprepade tillfällen.

Familjerna till kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp upplever ofta så starka skamkänslor, att de sparkar ut dem från hemmet, trots att kvinnorna själva varit oskyldiga till det som hänt. Andra familjer låter kvinnorna bo kvar hemma, men behandlar dem så illa att de till slut själva flyr från sitt hem. Detta gör att de hamnar i en mycket sårbar situation och har ett stort behov av stöd och skydd för att inte råka i ännu svårare situationer där prostitution kan ses som enda vägen till försörjning.

I augusti 2014 öppnade EFK tillsammans med en partner ett skyddat boende för kvinnor som är i riskzonen för prostitution eller trafficking. Här erbjuds bland annat hälsovård, samtalshjälp, bibelundervisning och yrkesutbildning för att långsiktigt ha en chans att stå på egna ben. Kvinnorna stannar ungefär 6-8 mån. För tillfället finns det åtta platser och fyra anställda. Boendet riktar sig till kvinnor 17 år eller äldre.

EFKs partner har också ett förebyggande arbete med utbildning för att medvetandegöra och lyfta upp de här frågorna i olika sammanhang i de byar och församlingar där de är verksamma. Det handlar framför allt om att utbilda och informera om vad sexuella övergrepp är och hur man kan förhindra övergrepp. Målgruppen är pastorer och ledare, föräldrar och deras tonåringar och under hösten 2015 deltog 180 personer. Utvärderingarna visar att det finns ett stort behov av utbildning och kunskap inom detta område. Flera som deltagit i utbildningen har kommenterat att de vet flera barn och ungdomar som har varit utsatta för sexuella övergrepp.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

Josefin Fållsten
Programledare, Internationella programmet

072-229 62 46

josefin.fallsten@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43538
Insamlingsbehov: 185 000 kr

Insamlat: 127 660 kr Kvar att samla in: 57 340 kr