Unga med funktionsnedsättning ges rättigheter

Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en stor och starkt marginaliserad grupp i det arabiska samhället. Fortfarande råder mycket okunskap och negativa attityder, ofta förknippat med skam och skuldkänslor hos familjerna. Tillsammans med våra partners vill vi skapa positiv förändring för personer med funktionsnedsättning och det sker genom viktiga insatser i flera länder i regionen. Individer, familjer och det civila samhället blir stärkta genom träning och nätverksarbete att själva höja sina röster och få sina rättigheter tillgodosedda.

 

Vad har vi uppnått i projektet?

Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer har stärkts och är nu själva aktiva och tränar andra i det egna sammanhanget men också i andra länder i vår region. Detta har skett genom två regionala seminarier och träningstillfällen under 2016, men också genom regelbundna lokala nätverksträffar och utbyten av erfarenheter. Våra partners arbetar också aktivt för att ge fler barn möjlighet att gå i skolan men även att bli inkluderad i den reguljära skolan; föräldrar får kunskap om sina barns behov och ger också stöd till andra föräldrar; positiva attityderna i samhället sprids i allt större utsträckning.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stärka familjer och unga med funktionsnedsättning att bli förändringsagenter genom att bygga nätverk och tillsammans verka för att myndigheter och institutioner uppfyller sitt ansvar att skapa samhällen byggda på ökad delaktighet och rättvisa för alla medborgare. Genom projekten som EFK stödjer vill vi försöka visa på bra modeller av inkludering inom familjen, skolan, arbetslivet samt rätten att ha en aktiv fritid med social gemenskap.

Salma: "Jag har fått större självförtroende"

Salma, en ung kvinna med intellektuell funktionsnedsättning, är en stark person som står upp för sig själv och sina vänner (en så kallad self-advocate). Salma berättar:

"Sedan jag blev aktiv i vår self-advocacy/påtryckargrupp för att lära mig mer om FNs konvention om funktionshindrades rättigheter, så har jag lärt mig hur jag ska svara människor som inte tror att en person med intellektuell funktionsnedsättning kan något överhuvudtaget. Jag har fått större självförtroende, tänker till innan jag säger något och försöker prata lugnt. Jag har bättre argument och till exempel när jag åker spårvagn och konduktören inte tycker att jag behöver betala min biljett. Då säger jag helt lugnt: ’Varför inte? Jag är väl precis som du och vill betala min biljett som alla andra.'"

Projektet rekommenderas för Ge för livet kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43541
Insamlingsbehov: 356 000 kr

Insamlat: 109 200 kr Kvar att samla in: 246 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.