Unga med funktionsnedsättning ges rättigheter

Sedan 2004 har EFK varit engagerade i olika projekt för att stödja barn och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer. Fokus ligger på att stärka deras rättigheter och egenmakt och under 2016 påbörjar EFK ett nytt regionalt program tillsammans med samarbetsorganisationer i framför allt Egypten, Tunisien, Sudan och Jordanien.

Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en stor och starkt marginaliserad grupp i det arabiska samhället. Fortfarande råder mycket okunskap och negativa attityder, ofta förknippat med skam och skuldkänslor hos familjerna. Man är utestängd från samhället i stort och få räknar med att man har något att bidra med.

Detta vill EFK tillsammans med våra partners ändra på. Under 2015 avslutades en fyraårig insats där vi fått se positiva förändringar med stärkta unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som frimodigt står upp i olika sammanhang, berättar om sig själva och gör sin röst hörd. Deras mod inspirerar andra unga, och föräldrar och personal inser vikten av att lyssna och förstå hur de kan stödja sina barn och unga på rätt sätt. Ett resultat av arbetet är en grupp unga i Alexandria, Egypten, som utgör en nyckelgrupp av "påtryckare", så kallade Self-Advocates. De lär sig FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och vad lagen i landet säger om exempelvis rätten till inkludering i skolan och att få ett arbete som ger inkomst. Tillsammans planerar de olika projekt för att förändra attityderna i samhället. Ett exempel är Dina med Down Syndrom, som bestämde sig för ringa runt till olika förskolor för att få komma dit och berätta om sig själv. Det var motstånd först men hon lyckades till sist och det blev mycket lyckade besök där hon pratade med barnen om vem hon var, lekte och deltog i verksamheten tillsammans med barnen och lärarna.

I de regionala och nationella träningsprogrammen i Egypten och Tunisien är många unga Self-advocates med som förebilder och tränar deltagarna.

Arbetet fortsätter

I EFKs nya program för de kommande tre åren fortsätter detta viktiga arbete att tillsammans med våra partners stärka det civila samhället och nätverka med andra aktörer inom området funktionsnedsättning. En viktig målgrupp är familjer och föräldragrupper som organiserar sig och med ökad kapacitet stödjer sina barn och ungdomar men även andra föräldrar. Ett viktigt mål i programmet är att EFKs samarbetsorganisationer har kapacitet att själva bedriva påverkansarbete, och bygga broar till myndigheter och lokala institutioner för att förändra strukturer i samhället. För att lyckas med detta måste vi samtidigt involvera och stärka familjernas och målgruppens roll, exempelvis inom dagligverksamheter, rehabiliteringsinsatser och utbildning.

Det praktiska genomförandet av EFKs regionala program sker genom samverkan med partners i regionala och nationella referensgrupper som bidrar med kunskap om den lokala kontexten i de olika länderna och representerar organisationer, familjer och personer med funktionsnedsättning som är med i vårt nätverksarbete.

Jonas Helgessons bok uppmuntrar många föräldrar

I de lokala projekten får barn och unga vuxna daglig träning och rehabilitering, nya möjligheter till inkomstkapande aktiviteter, social träning och fritidsaktiviteter. Tillsammans delar vi erfarenheter och kunskap, tar fram resursmaterial och böcker och använder sociala medier för att nå ut till fler. EFK fortsätter samarbetet med Jonas Helgesson genom att boken "Grabben i kuvösen bredvid", som 2014 översattes till arabiska, har delats ut över regionen. Många föräldrar läser boken i grupp eller enskilt och blir uppmuntrade över den styrka och envishet som Jonas delar i boken.

Projektet rekommenderas för Ge för livet kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43541
Insamlingsbehov: 294 000 kr

Insamlat: 311 118 kr Kvar att samla in: 0 kr