Hälsostöd till flyktingbarn

Runt huvudstaden Khartoum i norra Sudan finns flera flyktingläger. Ett av dem är Jebel Aulia där Evangeliska frikyrkan samarbetar med ERRADA - den sociala grenen av Sudan Council of Churches - för att ge vård och hjälp till undernärda barn och deras familjer.

Kliniken i Jebel Aulia består av några enkla små hus, där apotek, reception och mottagning delar på utrymmet. En särskilt utsatt grupp i lägret är familjer med små barn som lätt drabbas av undernäring. Det nuvarande projektet har pågått sedan 2009 och fokuserar bland annat på undernärda eller felnärda barn. Genom kosttillskott, träning och stöd till föräldrarna ser man till att barnen får den mat och näring de behöver. Man ger också vaccinationer, råd till mödrar som väntar barn, hjälper med förlossningar samt ger information om hiv/aids och hälsovård i allmänhet.

ERRADA får också stöd av EFK genom ett SIDA-finansierat projekt som bland annat riktar sig till de boende i flyktinglägren. Projektet fokuserar på barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras familjer. Man har mer och mer börjat integrera de båda verksamheterna där inte minst de lokala volontärerna är viktiga för att besöka hemmen och följa upp barnen och föräldrarna. Från 2016 är ERRADA med i det nya programmet tillsammans med partners i Egypten, Tunisien och Jordanien. Arbetet på kliniken kan stärkas ännu mer genom att även omfatta viktiga insatser för att stärka personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt anordna träning i påverkansarbete så att deras rättigheter blir tillgodosedda.

Du kan stödja projektet genom att bli fadder genom Barnhjälpen. Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Josefin Fållsten
Programledare, Internationella programmet


josefin.fallsten@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43451
Insamlingsbehov: 225 000 kr

Insamlat: 142 810 kr Kvar att samla in: 82 190 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.