SAT-7 TURK gör evangeliet känt genom tv

Ända sedan slutet på 90-talet har EFK tillsammans med flera partners arbetat med att starta upp ett kristet medieprojekt i Turkiet. Efter flera års hårt arbete blev det så småningom en tv-kanal som idag heter SAT-7 TÜRK. Kanalen tillhör numera den större SAT-7-familjen med flera kanaler som sänder på turkiska, farsi och arabiska. EFK har varit med och byggt upp kanalen och fortsätter med ett aktivt stöd som partner nu när det lokala ägarskapet blir allt större.

SAT-7 TÜRK sänder lokalt producerad kristen tv för den turkiskspråkiga världen. Under många år hade de begränsad sändningstid via satellit och sände främst via Internet. För ett drygt år sedan kom så helt oväntat, efter ett personligt ingripande av President Erdogan, möjligheten att få en egen kanal på Turksat. Det är en satellit-tv-tjänst som når 50 miljoner människor bara i Turkiet. 

SAT-7 TÜRK sänder program för barn, unga och vuxna, liksom utbildningsprogram som förklarar den kristna tron och stödjer de lokala kristna. Redan från början satsade man på att ta fram en egen turkisk kristen identitet. Att vara kristen skulle inte förknippas med något utländskt och främmande. Därför har utvecklingen gått långsammare än om man hade satsat på mer utländska program.

Når fler än boende i Turkiet

En svårighet har varit att rekrytera kristna turkar som är kunniga inom tv-produktion. Men sedan några år tillbaka leds arbetet av Melih Ekener som är en känd tv-personlighet och komiker i Turkiet. Han tillhör den första generationen kristna turkar med muslimsk bakgrund som kommit till tro genom modern mission. Han har ända sedan han kom till tro väntat på en möjlighet att på ett ännu tydligare sätt få använda sina gåvor för att genom media få nå sitt folk.

SAT-7 TÜRK arbetar mycket med att bygga upp den lokala programproduktionen så att man kan sända kvalitetsprogram dygnet runt och inte behöva fylla ut med dubbade eller textade program.

Kanalen har det senaste året utökat sin programtid med att även sända kristna nyheter. Nyligen använde CNN Turk kanalens nyheter och visade SAT-7 TÜRK som källa. SAT-7 TÜRK är idag en officiellt erkänd kristen nyhetskanal i Turkiet.

I det här projektet stödjer vi expansionen av kanalen och gör det möjligt att med nya program nå inte bara de ca 70 miljonerna turkarna, utan även minst dubbelt så många till turkisktalande i Centralasien.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Mats Frändå
Arbetar med projektledning och teknikutveckling på SAT-7, som producerar och sänder TV i mellanöstern


matsfraendaa@sat7.org

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43333
Insamlingsbehov: 144 000 kr

Insamlat: 82 821 kr Kvar att samla in: 61 179 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.