Latinamerika

Rättvise- och sociala frågor är oerhört viktiga på en kontinent präglad av djupa orättvisor. Därför är en vital del av EFKs arbete att hjälpa kyrkorna om vilken viktig roll de kan spela för att minska samhällsklyftorna.

Våra projekt i Latinamerika