Församlingar tränas i att kämpa för barns rätt

Barn och ungdomar får oftast betala priset för orättvisorna i Brasilien. Det här projektet innebär att försöka påverka kyrkorna att ta ansvar och påverka makthavare för att minska orättvisorna på nationell nivå genom att till exempel utbilda ledare, men även genom att hjälpa 6 000 barn på lokal nivå på 28 platser.

För att kunna förändra situationen för dessa barn och tonåringar är det viktigt att inte bara arbeta på individnivå utan att även försöka påverka orsakerna till de stora orättvisorna, vilket också är målet med insatsen. Detta görs genom att bland annat medvetandegöra kyrkorna om deras roll i samhället, att utrusta dem i att arbeta på ett mer kvalificerat sätt samt att bekämpa korruptionen i landet. Under kommande år kommer man bland annat att anordna kurser, seminarier, ledarträning för hur man ska kunna agera som kyrka. Regionledaren Anna-Maria Jonsson finns aktivt med i planeringen, genomförandet och uppföljningen av aktiviteterna.

I de här projektet ingår också de insatser för barn och utbildning på 28 platser i landet som EFK driver genom församlingarna. I hjälpen ingår läxläsning, daghemsverksamhet och fritidsverksamhet. Omkring 6 000 barn nås av insatserna.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49132
Insamlingsbehov: 60 000 kr

Insamlat: 21 200 kr Kvar att samla in: 38 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.