Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk

De levde tidigare i stammar i djungeln. Nu har hälften av minoritetsbefolken flyttat till städer. Där möter de diskriminering och blir utnyttjade. På grund av de behov som finns har det nu startats ett familjecenter för dessa utsatta folk, tillsammans med vår partner FEPAS och en lokal församling. Det är ett slags aktivitetshus där familjerna får vara under dagtid: en trygg och stimulerande plats att leka på för barnen och en gemenskapsfrämjande, inlärande och kulturstärkande miljö för både vuxna och barn. Vårt arbete tillsammans med minoritetsfolken i en stad i norra Brasilien har bara börjat!

Vad har vi uppnått i projektet?

Familjecentret har så här långt tagit emot människor under vardagar. De har erbjudits en kostnadsfri frukost på morgonen när de kommer. De har ofta erbjudits skjuts till olika myndigheter och fått hjälp vid olika möten i kontakten med stadskulturen. Ibland har det delats ut kläder till de som behövt. Vid behov har det lagats en enkel och mycket kostnadsförmånlig lunch. Ibland har det berättats bibelberättelser och barnen har fått sjunga lite. Vi har erbjudit aktiviteter i form av smyckestillverkning enligt deras tradition och lite skapande aktiviteter för barnen. Vid ett par tillfällen har det bott familjer en kortare tid på projektets övervåning som ett stöd och incitament till de som studerar.

Vad vill vi göra mer?

Vi önskar att projektet i högre grad ska kunna möta de behov som i finns i form av till exempel skjuts till olika myndigheter, men för det behövs en bil (i nuläget används en privat bil för dessa ändamål). Vi vill även i högre grad kunna skapa en attraktivare miljö och fler kulturstärkande aktiviteter för barnen och även för de vuxna som kommer. En önskan är att få fler volontärer och brinnande hjärtan från den lokala församlingen i området att ställa upp och jobba på projektet så att de kan känna att det på sikt fungerar utan personal från Sverige. Vi ber om Guds ledning i allt och önskar att huset blir så som det behagar honom.

En kvinna i projektet berättar

"Jag trivs bäst när jag får vara hemma i min stam men ibland måste jag vara med min familj i stan. Min man studerar vissa månader på året och då är vi som familj tvungna att bo i stan. I stan möter vi mycket diskriminering, till exempel har jag fått höra att vi går som grisar och det gör mig ledsen men jag försöker att inte bry mig. Vi har fått bo på projektets övervåning när min man studerar och det har betytt väldigt mycket för oss. Hade vi inte fått bo där så hade han nog inte kunnat fullfölja studierna. Pengar är också svår en sak för oss. I stan kostar allt I stammen är vi vana att leva av naturen."

Projektet rekommenderas för en Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49133
Insamlingsbehov: 240 000 kr

Insamlat: 191 999 kr Kvar att samla in: 48 001 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.