Byutveckling ger barn ny framtid

I Paraguay stödjer EFK ett projekt för att hjälpa barn och deras familjer att lämna fattigdom och få de mest grundläggande behoven fyllda. I projektet arbetar kyrkornas sociala organisation i landet, CCAB, tillsammans med lokala församlingar för att hela byar ska utvecklas och barnen få en bättre livssituation.

Paraguay är det andra fattigaste landet i Latinamerika. Befolkningen är den yngsta i hela regionen, med 75 % av invånarna under 40 år. Utbildningen i landet har stora brister och många barn lämnar skolan utan att kunna läsa och räkna ordentligt. Eftersom skolan bara pågår på halvtid får barnen mycket läxor hem och om de inte får tillräckligt med stöd hemifrån har de svårt att klara skolan. Det är också vanligt att barnen kommer från familjer med stora barnkullar, där kampen för överlevnad är det centrala i vardagen. Många barn har därför ingen möjlighet för lek och fritid, utan får ta ett stort ansvar för hemmet och småsyskonen.

Projektet finns på fyra olika platser, där lokala församlingar arbetar för att stödja barnen och deras familjer. Församlingarna erbjuder barnen bland annat läxhjälp och fritidsaktiviteter, som exempelvis danslektioner, fotboll, volleyboll och mycket mer. På så sätt kan de få hjälp med att läsa läxor och utvecklas i skolan, och samtidigt få en möjlighet att leka och bara vara barn. Barnen får också ett mål mat, något som är livsviktigt för flera av dem. Församlingarna hjälper också familjerna genom att kräva barnens rättigheter gentemot myndigheterna. Det kan handla om barnens rätt till utbildning, vatten och sanitet med mera. På det sättet kan byar utvecklas och barnen få en bättre livssituation.

För att nå förändring i hela samhället arbetar församlingarna också mycket med barnens föräldrar. Bland annat håller man föreläsningar i olika viktiga ämnen, som till exempel hälsovård och tandhygien, och formar föräldragrupper där föräldrarna får möjlighet att träffas och samtala kring olika teman. Flera av församlingarna håller också kurser för föräldrarna i till exempel bakning, hantverk och frisöryrket, med syftet att de ska kunna få ett arbete och en inkomst.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49350
Insamlingsbehov: 688 000 kr

Insamlat: 397 274 kr Kvar att samla in: 290 726 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.