Kvinnor får möjlighet till självförsörjning

På flera håll i Paraguay saknar många kvinnor egen inkomstkälla och har dåligt självförtroende och bristande kunskap om sina mänskliga rättigheter. I Encarnación stödjer EFK ett projekt som stöttar kvinnor i småföretagsamhet för att de ska träda fram i samhället i större grad.

San Isidro är en av ett flertal stadsdelar som byggdes då staden översvämmades av det stora elbolaget i landet, Yacyreta, för att kunna bygga en ny damm. Detta innebar att över 30 000 människor tvingades flytta från sina hem – de flesta av dem var bland de mest utsatta i staden. Elföretaget tog ansvaret för att bygga upp den nya stadsdelen och husen har en bättre standard än de bostäder där människorna bodde tidigare. Men flytten har ändå betytt många förändringar för människorna, inte minst där det gäller inkomst.

Kvinnor i San Isidro har ett flertal behov. Många kvinnor saknar en stabil inkomstkälla och grundutbildning. Många har dåligt självförtroende och lever under svåra förhållanden. Många lämnar hemmet tidigt på morgonen för att sälja frukt och grönsaker i stadens marknad.

Familjen Korsgren håller på att arbeta i området, vinner förtroende och söker sätt att stödja kvinnorna. Judith Korsgren anordnar träning för kvinnor två gånger i veckan – träningen skapar en plats där kvinnor som annars inte rör på sig kan träna på ett roligt sätt, men det är också ett sätt att träffa andra kvinnor och bygga på sitt självförtroende. Träningen ger också fysiskt stöd till det ofta tunga arbetet de utför.

På gång är även en bakkurs där en lokal kvinna med eget småföretag erbjudit sig att lära andra kvinnor hur de kan baka för att skapa sig en ny inkomstkälla.

Ett annat viktigt sätt att stödja kvinnorna är genom den läxhjälp som påbörjats för deras barn. Många kvinnor saknar förmågan att hjälpa sina barn med sitt skolarbete och på grund av de långa arbetsdagarna är de inte hemma när barnen ska till skolan. Läxhjälpen ger dessa barn ett tillfälle till vuxenkontakt och hjälp på sin egen nivå (klasserna i Encarnación har runt 45-50 elever/lärare). Några mammor har frågat om möjligheten att följa med sina barn till läxhjälpen för att själva lära sig så att de i sin tur kan hjälpa sina barn.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Judith Korsgren
Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


judith.korsgren@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49336
Insamlingsbehov: 108 000 kr

Insamlat: 31 500 kr Kvar att samla in: 76 500 kr