Kalender

 • 9 augusti | Festivalen Frizon

  Välkommen till Frizon, en festival inför Gud! Årets tema är Röster. All info hittar du på Frizons webbplats!

  Plats: Torp, Kumla
  Tid: 9-12 augusti
  Pris: Se frizon.nu

  Läs mer

 • 10 augusti | Barnläger Arnemark Kidz

  10-12 augusti är det dags för Arnemark Kidz, barnlägret på Arnemarksgården. Läs mer på www.facebook.com/arnemarkslager

  Plats: Arnemarksgården
  Tid: 10-12 augusti

  Läs mer

 • 23 augusti | Nationell bönekonferens, Ralingsåsgården

  Sista helgen i augusti arrangeras en bönekonferens på Ralingsåsgården med Anders Gerdmar i spetsen. Ett stort böneteam lett av Jackson Sangiza kommer från Tanzania. Läs mer på www.ralingsasgarden.se

  Plats: Ralingsåsgården
  Tid: 23-26 augusti

  Läs mer

 • 5 september | Fjällvandrarläger, Arnemark

  Fjällvandrarläger för alla åldrar, 5-6 september. Hålls på Ammarsgårdens vandrarhem. Läs mer på www.ksn.se

  Plats: Ammarsnäsgårdens vandrarhem
  Tid: 5-6 september

  Läs mer

 • 10 september | Minns du sången-dagar, Hjälmargården

  10-13 september är det Minns du sången-dagar på Hjälmargården. Medverkande: Håkan Isacsson samt Siv och Björn Tedenljung. Läs mer på www.hjalmargarden.se

  Plats: Hjälmargården
  Tid: 10-13 september

  Läs mer

 • 5 oktober | Bibelfestivalen, Örebro

  5-6 oktober så anordnas Bibelfestivalen 2018 som är ett samarrangemang mellan ÖTH, ALT, Svenska Evangeliska Alliansen, Svenska Bibelsällskapet, Svenska Folkbibeln, Svenska kyrkan och frikyrkor i Örebro. Årets tema är: "Den stora berättelsen." Genom förkunnelse, seminarier, musik, workshops, drama, teoltalks m m vill vi lyfta Bibelns budskap och relevans för vår tid.

  Plats: Örebro Teologiska Högskola/Brickebergskyrkan, Örebro
  Tid: 5-6 oktober

  Läs mer

 • 6 oktober | Nepalhelg, Jönköping

  Den 6-7 oktober arrangerar Korskyrkan Jönköping tillsammans med föreningen Nepals Vänner en Nepalhelg. Det blir seminarier och en stödkonsert på lördagen och en gudstjänst på söndagen. Medverkar gör bland andra Alastair Seaman, internationell direktor från EFKs partner International Nepal Fellowship (INF), Hans Lindstrand, insamlingsansvarig EFK, Thorine Arenius, programledare för EFKs internationella program, Pernilla Ardeby, tidigare EFK-missionä, och Ulla-Britt Engelbrektsson, som leder ett forskningsarbete inom INF. Här hittar du en affisch för helgen.

  Plats: Korskyrkan, Jönköping
  Tid: 6-7 oktober

  Läs mer

 • 15 mars | Jesus till barnen

  Boka redan nu in nästa Jesus till barnen-konferens, som arrangeras i Uppsala den 15–17 mars 2019. Mer information kommer här och på barnledarkonferens.se

  Plats: Uppsala
  Tid: 15-17 mars 2019

  Läs mer