Tid: tisdag 27 mars 2018 kl. 18.00-19.30
Plats: Saronkyrkan, Göteborg
Pris: Självkostnadspris för fika

Göteborg: Möt EFKs föreslagna missionsdirektorer

Välkommen till en kväll om framtiden i församlings- och missionsrörelsen Evangeliska Frikyrkan (EFK)!

#viiefk ska välja missionsdirektor på EFKs kongress i Mariestad 10-11 maj. Styrelsens förslag är att välja Ingemar Forss och Linalie Newman att båda vara missionsdirektorer. Inför kongressen arrangerar styrelsen tillsammans med lokala församlingar träffar med bön, samtal och fika på olika orter. Kvällen inleds med att vi deltar i Saronkyrkans andakt i stilla veckan kl 18:00. Sedan följer ett samtal med Linalie och Ingemar och möjlighet att ställa frågor. Du som är med i en EFK-församling, kom och var med!

Mer information