Tid: måndag 26 mars 2018 kl. 18.30-20.00
Plats: Immanuelskyrkan, Köpenhamnsvägen 3
Pris: Självkostnadspris för fika

Malmö: Möt EFKs föreslagna missionsdirektorer

Välkommen till en kväll om framtiden i församlings- och missionsrörelsen Evangeliska Frikyrkan (EFK)!

#viiefk ska välja missionsdirektor på EFKs kongress i Mariestad 10-11 maj. Styrelsens förslag är att välja Ingemar Forss och Linalie Newman att båda vara missionsdirektorer. Inför kongressen arrangerar styrelsen tillsammans med lokala församlingar träffar med bön, samtal och fika på olika orter. Vi börjar med att fika och be tillsammans som en del av bönekedjan "Ett år av bön" som pågår fram till kongressen. Sedan följer ett samtal med Linalie och Ingemar och möjlighet att ställa frågor. Du som är med i en EFK-församling, kom och var med!

Mer information