Tid: 6-7 oktober
Plats: Korskyrkan, Jönköping
Pris:

Nepalhelg, Jönköping

Den 6-7 oktober arrangerar Korskyrkan Jönköping tillsammans med föreningen Nepals Vänner en Nepalhelg. Det blir seminarier och en stödkonsert på lördagen och en gudstjänst på söndagen. Medverkar gör bland andra Alastair Seaman, internationell direktor från EFKs partner International Nepal Fellowship (INF), Hans Lindstrand, insamlingsansvarig EFK, Thorine Arenius, programledare för EFKs internationella program, Pernilla Ardeby, tidigare EFK-missionä, och Ulla-Britt Engelbrektsson, som leder ett forskningsarbete inom INF. Här hittar du en affisch för helgen.PDF