Tid: torsdag 20 juni 2019 kl. 14.00-17.00
Plats: Torpområdet, utanför Kumla
Pris: Gratis. Fika kommer säljas till självkostnadspris.

EFKs representantskapsmöte 2019

EFKs Representantskapsmöte

Välkommen till Representantskapsmöte 2019, som i år förläggs till midsommarveckan och Konferensplats Torp utanför Örebro.

Vi har haft ett händelserikt år i EFK och vi är tacksamma för Guds trofasthet i det som skett. Han kallar oss att vara en rörelse som förmedlar helande och hopp i den här tiden. Kom och var med, uppdatera dig om vad som är på gång och samtala om hur vi ännu mer kan tjäna Herren tillsammans!

Representantskapsmötet är en viktig mötesplats mellan kongresserna när Evangeliska Frikyrkans församlingar möts till överläggningar och samtal. Vi summerar året som gått och fortsätter även samtalet om vad som kännetecknar EFK som församlingsrörelse och hur vi vill beskriva vår tro och självförståelse i den tid vi lever. Vi tittar särskilt på nyckelorden evangelikal och karismatisk i vår teologiska profil och ställer oss frågan: Vilka vill Gud att vi ska vara?

Utse ombud

Varje församling som samarbetar i EFK har rätt att utse tre ombud. Ett av de mål som EFKs styrelse angett för Representantskapsmötet är att Ombuden utgörs i hög utsträckning av församlingsledare och aktiva medlemmar i församlingarna och visar på stor bredd vad gäller gender, ålder och kulturell bakgrund. Uppmuntra därför många människor med olika erfarenheter och bakgrunder att delta så att Guds rikes mångfald får gestalas när vi möts!

Sista anmälan 22 maj.