Innehåll & program

Varmt välkommen på EFKs kongress i Mariestad den 10-11 maj! En kongress i EFK är en möjlighet att möta andra i rörelsen, tillbe vår herre och ta ansvar för det gemensamma arbete #viiefk har.

Program 

Tidsangivelserna under dagarna är ungefärliga.

Torsdag 10 maj

9.00 Drop-in fika och registrering
10.00 Inledning
10.40 Förhandlingarna inleds
Kongressfunktionärer
Godkännande av dagordning
Hälsningar
Årsredogörelse
Tack till medarbetare
Parentation

12.30 Lunch
14.00 Missionsdirektorssval
15.30 Fika
16.00 Jag har beslutat att följa Jesus: Bearbetning av identitetsbegreppet baptistisk

17.30 Middag
19.00 Gudstjänst
21.00 Avslut

Fredag 11 maj

08.00 Drop-in och registrering
09.00 Morgonbön
09.30 Gå därför ut: Bearbetning av identitetsbegreppet missionsinriktad
10.30 Fika
11.00 Samtal om framtidens mission: större bredd eller större samordning?

12.30 Lunch
14.00 Val 
Stadgeändring av pensionsstiftelsen
15.00 Fika
15.30 Samtal och beslut utifrån kongressdagarna 
17.00 Sändning och avslut

Programmet och mer information om programpunkterna finns också att läsa i kongresshandlingarna.

Owe Anbäcken

Owe Anbäcken, EFKs ordförande

"Varmt välkommen till EFKs kongress! Vi vill möta Gud och ta ansvar för det gemensamma missionsuppdrag han har gett oss, i Sverige och i världen. I år är det val till många viktiga ledarfunktioner. Anmäl dig som ombud för din församling. Be att Guds ande får leda oss!"

Owe Anbäcken

Program för barn & unga

Läs mer om programmet för barn och unga under kongressen!

Owe Anbäcken

Bernth-Åke Ottosson, tf Missionsdirektor

”Vi i EFK är en rörelse av församlingar och mission och därför är kongressen en viktig mötesplats. I bön, lovsång, samtal och förhandlingar överlåter vi oss till Gud och varandra. Jag drömmer om att människor från alla församlingar ska komma. Jag drömmer om liv och rörelse i EFK!”

Sprid information om kongressen i din församling!

Inspirationsfilm om EFK (från 2017)