Linda Thorén Zambia

Så hjälper vi

Barnhjälpens insatser sker med en helhetssyn på människan, det vill säga en holistisk syn. Vi hjälper inte bara barnet med en sak utan ser till barnets hela situation.

Barnet kan behöva mat, kläder, tandborste och få andra personliga behov mötta innan han eller hon kan gå i skolan.

Barnet kanske till och med behöver ett hem då många av projekten riktar sig till gatubarn som inte har någon vuxen att vända sig till.

Finns det en familj som kan ge sitt barn dessa delar kan faddergåvorna istället riktas mot att betala en skolavgift, köpa skolböcker eller utrusta skolan istället.

Utifrån en holistisk syn så försöker vi också se om det finns andra åtgärder i barnets närhet som behöver åtgärdas. Om det till exempel inte finns tillgång till rent vatten, vilket gör att barnet ofta är sjukt, då kanske en primär åtgärd ska vara att borra en brunn och se till att vattentillförseln är god.
Det kan också innebära att se till att en läkare regelbundet besöker byn eller att barn och vuxna får information om hiv/aids.

Vi på Barnhjälpen är, tillsammans med våra månadsgivare, på detta sätt med och förändrar världen för tusentals barn över hela världen.

Vad får barnet?

Att vara barnhjälpare handlar om att regelbundet ge sin gåva för att barn i en annan del av världen ska få möjlighet till ett bättre liv. Det är barnen som är i fokus. Hur stödet ser ut kan därför se olika ut i olika delar av världen eftersom behoven är olika. Som barnhjälpare bidrar du till att barn får förebyggande hälsovård och vid behov mediciner och läkarvård. Att barn får gå i förskola, skola eller fritidshem. Att de får näringsriktig kost och rent vatten. Men även att stödja och hjälpa barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för människohandel eller som har erfarenhet av att redan varit handlade med.

En del projekt verkar direkt och indirekt för att barn ska få en förbättrad hemmiljö. Föräldrarna får lära sig mer om till exempel näringslära och hygien eller kan få stöd att starta inkomstgenererande verksamheter och på så sätt få hjälp att bli självförsörjande.

Många barn har inget hem. Barnet erbjuds då hjälp så de kan få komma till ett nytt hem så han/hon slipper fortsätta leva ett liv på gatan.