Amazonas: Mitt i djungeln får barnen chans till en bättre framtid

På flera platser i Brasilien arbetar vi i EFK tillsammans med vårt partnersamfund CIBI och dess sociala organisation FEPAS i olika projekt som erbjuder barnen värdefulla aktiviteter när de inte finns i skolan. En av dessa platser är byn Itacoatiara, mitt i Amazonas djungel. Här berättar Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön, om sitt senaste besök där.

”Vi åker 20 mil från huvudstaden till delstaten Amazonas och stannar mitt i djungeln. På den täta växtligheten märker man att det inte är en skog man bara kan gå ut och promenera i. Här – mitt i Amazonas djungel – har ett barnprojekt startats för att möta de behov som finns hos familjerna som lever i byn Itacoatiara. I byn lever man mest på att göra träbitar till kol, men också av jordbruk.

Skolan i byn är inte så lättillgänglig och kvaliteten är inte så bra. Precis som i andra länder i världen går utvecklingen snabbt i Brasilien och det blir svårt att läsa vidare eller komma ut på arbetsmarknaden i staden om man inte kan hantera en dator eller har en bra grundutbildning.

På projektet får barnen tillgång till ett bibliotek, lära sig engelska, musik och sport. De får också hjälp att läsa sina läxor och på så sätt förbättras deras förutsättningar att läsa vidare och få ett förändrat liv. Antonio och Maria Elizia är initiativtagare till insatsen och har byggt upp projektet med hjälp av pengar de sparat under sin livstid för att använda när de skulle pensioneras. Pensionen blev något annat men de känner en otrolig glädje och tillfredställelse att kunna vara med och forma en ny generation. De har redan sett hur projektets aktiviteter gett resultat då flera av barnen i projektet kommit in på högskolan och har möjlighet att läsa vidare.”

Anna-Maria Jonsson är regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön.