Esther*: Nu kan jag för första gången försörja min familj

När Esther* blev gravid utan att vara gift stöttes hon ut av sin familj. Tack vare arbetet som vi i EFK har tillsammans med vår partner i Mellanöstern och Nordafrika har hon nu fått stöd att starta ett eget företag.

I Mellanöstern och Nordafrika arbetar vi i EFK tillsammans med vår partner för att ge stöd till utsatta kvinnor och arbeta för barns rättigheter. Bland annat hjälper vi ensamstående kvinnor med barn som har blivit avvisade från sina familjer då de blivit gravida utan att vara gifta. Det är ett känsligt ämne och är tabubelagt i samhället och kulturen. Kvinnorna känner press att lämna ifrån sig sina barn för att kunna fortsatt vara del av sin familj då de inte har någon annan försörjningsmöjlighet.

Arbetet som vår partnerorganisation gör fokuserar på att stärka och stödja kvinnor som valt att behålla sina barn genom att ge dem Life skills training (livskunskapsundervisning) och Livelihood activities (försörjningsaktiviteter). Det innebär exempelvis att kvinnorna får stöd i att starta mikroföretag där de coachas och följs upp för att öka chanserna till ett arbete som ger dem en inkomst. De ensamstående mammorna stödjs även i sina mammaroller med information om bland annat hygien, kost, hälsa, skolgång och våld/utsatthet gällande sina barn.

Säljer handgjorda kläder

Tack vare projektet kan Esther (som egentligen heter något annat) för första gången försörja sig och sin familj. Hon har fått stöd att starta ett mikroföretag där hon kan visa upp och sälja sina handgjorda kläder och smycken. Hon har även skapat en facebooksida och har en samarbetspartner som levererar produkterna till kunderna.

Be gärna för dessa ensamstående mammor och deras barn att de ska ta sig ur fattigdom och den stigmatisering som finns från samhället, att de ska finna en framtid och ett hopp!

Det här arbetet är en del i projektet Barn i utanförskap får värdighet och hopp. Öppnas i nytt fönster.