Här får barnen stöd att klara skolan

Projektet i Arequipa, Peru, ligger på en höjd i staden med samma namn, nära vulkanen Misti. Bergen som omringar staden är vackra och när det är vinter toppas de av snö. Men mitt i det vackra finns utsatthet och fattigdom.

Många familjer har inte tillräcklig inkomst. Barnen hamnar ofta på gatan för att föräldrarna behöver arbeta från morgon till kväll. I bästa fall går barnen i skolan under förmiddagarna. Men de får många läxor. Utan den vuxnes stöd kommer de snabbt efter i skolan och hänger inte med i tempot.

FÖRSAMLINGEN I AREQUIPA driver eftermiddagshemmet. Här får barnen en trygg plats att vara på efter skolan och hjälp med sina läxor. Varje eftermiddag får de antingen fika eller lagad mat som kompletterar deras kost. Många av barnens familjer är dysfunktionella och föräldrarna brottas med olika typer av missbruk. För dessa barn och deras familjer blir det även viktigt med psykologiskt
stöd, förutom allt det andra.

NÄR BARNEN KOMMER till projektet görs en utvärdering, inte bara av deras kunskap, utan även hur de mår psykiskt. Många av barnen får dåliga resultat i skolan på grund av dålig självkänsla och bristande motivation. Isabel är åtta år och har börjat på projektet det här året. När hon började behövde hon mycket stöd. Hon saknade adekvata kunskaper för sin ålder, mycket beroende på pandemin och bristande skolgång. Hon kunde inte läsa eller räkna och detta påverkade hennes självkänsla. Under de
månader som Isabel varit i projektet har hon utvecklats mycket positivt. Såväl föräldrarna som läraren på skolan ser Isabels framsteg.

Isabel är glad för att få komma till projektet och brukar vara först på plats.

/Anna-Maria Jonsson, Latinamerika