Nu får Amina stöd att klara skolan

Att börja skolan är ett stort steg för de flesta barn. Nu står plötsligt lektioner
och läxor på schemat. För barn som inte gått i förskolan innan är steget ofta ännu större. I Serbien är detta en särskild stor utmaning i den romska befolkningen, då det fortfarande är vanligt att föräldrarna inte skickar sina
barn till förskolan. Detta vill organisationen Bread of LIfe förändra.

Genom åren har de kunnat hjälpa många hundra barn och ungdomar från den romska minoriteten genom lärarledd läxläsning, workshops och sociala aktiveter. Målet är att dessa unga människor ska få samma möjligheter till en god utbildning och därigenom bättre kunna påverka sin framtid. Vi möter Amina. Hon går i fjärde klass och deltar i Bread of Lifes projekt. Amina är en intelligent flicka, vältalig och ordningsam.

Men eftersom hon inte gått i förskolan blev skolan svår och hon hade stora problem att följa med i undervisningen. Bread of Lifes lärare försökte jobba på att öka Aminas motivation och gav henne stöd att hänga med på lektionerna lättare och klara av läxorna.

DET SENASTE ÅRET HAR coronapandemin och de omställningar man tvingats till fört med sig stora utmaningar. Trots det – och tack vare Aminas ihärdighet och det goda samarbetet med hennes skola – ser vi nu att Amina inte längre ligger efter i undervisningen. Hon följer med på lektionerna på samma nivå som hennes klasskamrater och hennes lärare har förväntningar på att hon kommer att fortsätta att utvecklas. Och Bread of Life kommer att fortsätta att ge henne det stöd hon behöver.

Damir Vrbanec, lärare i Bread of Lifes projekt i Serbien