Nu kan Murad börja skolan

En yrande glädje vilade i luften i Jordanien omkring den första september. Äntligen skulle skolorna öppna igen efter 18 månaders nedstängning. Och tack vare Barnhjälpen är elvaårige Murad ett av barnen som gör sig redo för att packa skolväskan.

För det barnrättsprogram som Barnhjälpen stödjer i Jordanien innebär det att vi kan återuppta vårt initiativ att jobba för inkludering av barn med funktionsnedsättning i skolorna – en rätt som man tycker borde vara självklar, men som ännu inte blivit en verklighet på många håll i det här området. Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en starkt marginaliserad grupp i samhället och fortfarande råder mycket okunskap och skam och skuldkänslor hos familjerna.

Två veckor innan skolorna öppnade kom vi i kontakt med Murad, en elvaårig pojke med Downs syndrom. Han och hans familj hade nyligen flyttat till by-området där vi jobbar och någon hade tipsat hans mamma om att ta kontakt med oss.

När vi träffade Murad insåg vi snabbt att han hade både kapaciteten och viljan att börja skolan. Dock hade hans föräldrar aldrig tänkt tanken att han skulle kunna göra det tillsammans med andra barn. Men med uppmuntran och stöttning från våra lokala medarbetare har de nu registrerat sin son till att börja i skolan i byn. Tillsammans med hans lärare och rektorn på skolan planerar vi att hålla lektioner och göra aktiviteter med barnen i hans klass som uppmuntrar acceptans och respekt av varandras olikheter.

”Eva”, medarbetare i Jordanien