Shonie, Moçambique

Shonie är en flicka på 7 år som verkligen gillar skolan. Hon är ett av fyra syskon som bor med sin mamma i mellersta delen av Moçambique.

Shonies pappa övergav familjen då hon bara var 2 år och för en ensamstående mamma är det ingen självklarhet att kunna sända barnen till skolan. Genom Barnhjälpen har hon fått plats på den för- och lågstadieskola som vår samarbetspartner CICA driver i området. De har ett stort engagemang för
barns utbildning generellt och särskilt för de allra fattigaste i närområdet. Skolan har nu i slutet av september fått öppna igen efter att ha varit stängd under delar av pandemin och Shonie och de andra ca 180 elever som är inskrivna på skolan är mycket glada och tacksamma över detta.

– Jag tycker också om rasterna, säger hon, för då brukar vi leka olika lekar. En av lekarna jag tycker om är att leka tåg.

Förutom rasterna tycker hon särskilt om att skriva och är så glad för att hon har lärt sig. När Shonie blir stor vill hon bli lärare, så att hon kan hjälpa andra barn att läsa och skriva. Både hon och hennes mamma är så tacksamma att hon fått möjligheten att gå i skolan.

Anneli Dagernäs, medarbetare Afrika