Ta emot för att kunna ge vidare

”Mitt hjärta är fullt av glädje och hopp, jag kom tillbaka hem som en ny människa!” Orden var skrivna i ett meddelande som skickats till en av våra lokala volontärer. Avsändare var Amira, en kvinna och mamma, som hade deltagit i en samling på centret i byn.

I vårt arbete bland barnen med funktionshinder i Mellanöstern tycker vi det är viktigt att stötta föräldrarna. Ofta lever de i isolerade situationer med hög nivå av stress och press. Detta gäller speciellt för mammorna.

För att kunna orka ta hand om och ge omsorg till sina barn, måste de själva ha en inre styrka som rustar dem för att hantera utmaningarna de möter. Det är den styrkan vi vill vara med och bygga genom att samla mödrarna. Vi önskar ge rum för delgivning, igenkännande av varandras situationer och uppbyggande samtal.

Under den senaste samlingen i juni var det fint att se hur de olika mammorna relaterade till varandra.
De ”lyfte på locket”, lättade sin hjärtan för att tala om det som tyngde dem. När de sedan lämnade rummet gjorde de det lite mera rakryggade och med en förnyad insikt om deras viktiga roll i sina barns liv och välmående.

/Helen, Mellanöstern