Tak över huvudet - igen!

Den 6 januari 2020 hände det. Det bara ett år gamla taket på ett av de projekt som Barnhjälpen stödjer i Itaporanga i Brasilien brast på grund av för svag konstruktion.

Det var en total chock för alla när det nya taket brast med dunder och brak. Vi är tacksamma att det hände på natten så att ingen var där och blev skadad – men vi sörjde med vår samarbetspartner och den lokala församlingen. Det var ju inte bara taket som rämnade, det var även mångas hårda slit och barnens trygga tillvaro.

Att anmäla dem som byggt taket ansågs vara fruktlöst och eftersom de inte hade någon försäkring – det är inte lika vanligt som i Sverige och är ofta dyrt – var det mycket pengar och slit som nu gick om intet.

Ett stort arbete med att bära bort rasmassorna började och därefter satte byggandet av det nya taket i gång. De började samla in pengar från olika håll och vi från Evangeliska Frikyrkan, som Barnhjälpen tillhör, bidrog med en tredjedel av summan. Vi gläds och tackar Gud för att vi kunde hjälpa till att bygga
upp taket som nu både är vackrare och säkrare. Därtill är församlingen starkare och mer enad. Vilka fantastiskt goda nyheter!

/Karin Ekström, medarbetare i Latinamerika