Zandile, Eswatini

2013 var ett fruktansvärt år för Zandile, en tjej från Eswatini (landet som förut hette Swaziland). Hon var då bara åtta år gammal och förlorade båda sina föräldrar.

Zandiles farbror tog sig an henne och hon bor hos honom och hans familj på nio personer. I samband med det började Zandile få stöd genom det projekt som Barnhjälpens samarbetspartner HUC driver i landet. Det är ett projekt som hjälper föräldralösa och utsatta barn att få möjlighet till skolgång genom att ge familjerna stöd till bland annat skolavgift och skoluniform. De ordnar också regelbundet samlingar på olika teman för barnen och deras vårdnadshavare.

I dag har Zandile hunnit fylla 16 år och går nu i årskurs 8 på high school. Det är glädjande att vi har kunnat följa henne hela vägen genom grundskolan, eftersom barn som inte gör det har svårare att försörja sig på ett bra sätt genom livet. Då blir insatserna som görs när barnen är mindre nästan omintetgjorda. Men för Zandile lever drömmen:

– Jag drömmer om att bli läkare när jag blir stor, men jag vill också bli bonde och odla grönsaker, säger hon. Det är mycket att plugga nu men det går bra och jag är så tacksam att får gå i skolan.

Anneli Dagernäs, medarbetare Afrika, och Mattias Davén, insamlingskommunikatör