Barn på flykt, Syrien

Över 30 miljoner barn befinner sig idag på flykt till följd av krig och konflikt. I Syrien lever över 2 miljoner syriska barn som flyktingar i sitt eget land. Livet på flykt fråntar barnen deras rätt till skolgång och riskerar att leda till fattigdom och utanförskap.

Barnen på flykt är också särskilt utsatta under den extrema kyla som drabbat Syrien de senaste åren. Familjer har inte råd att köpa varma kläder till sina barn, och då både elektricitet och bränsle är bristvaror är det för många svårt att klara vinterns utmaningar. Genom projektet ”Winterization” stöttar vår partner i Libanon de lokala församlingarna i Syrien att nå utsatta familjer med såväl humanitär hjälp som med medmänsklighet och hopp.

Tack vare gåvorna förra året fick över 5000 familjer nödhjälp vintras i form av filtar, vinterkläder och värmeelement. Över 13 000 barn blev på så vi hjälpta att klara av den hårda vintern och flera familjer kunde till följd av stödet använda sina pengar till mat, mediciner och barnens skolgång. Många familjer menar att stödet inte bara hjälper barnen att hålla sig friska, utan är avgörande för att de ska överleva vintermånaderna.

Khaled och hans fru och deras åtta barn är en av de familjer som nåtts av nödhjälpen under Syriens vintermånader. Familjen bor sedan 2013 i ett flyktingtält där de sover på jordgolvet och kämpar för att ha råd med mat för dagen. Familjen lider inte minst av kylan, och att ordna med skolgång för barnen är en stor utmaning. Genom det stöd de får känner familjen trots allt en större trygghet. Det gör det möjligt för dem att köpa mediciner och kläder till barnen. Familjen uttrycker en stor tacksamhet och menar att stödet bidrar till en bättre tillvaro för dem och inte minst för deras barn som drabbas extra hårt av livet på flykt. Förutom den materiella hjälpen blir familjen stärkt och uppmuntrad genom vänligt bemötande och förmedlandet av värdighet och hopp! För barnen betyder det mycket. Khaled drömmer om att en dag kunna ge sina barn det de behöver, men nu lever de dag för dag i tillit att Gud försörjer!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.