Barns rätt i samhället, Bangladesh

När ett barn får chansen att fullgöra sin skolgång öppnas en värld av möjligheter. I skolan tar elever för sig av rätten till utbildning, och som goda medborgare går de dit - rättigheter och skyldigheter. Men trots att barnen i Bangladesh har rätt till utbildning så har alla inte möjlighet att skicka sina barn till skolan. En följd är stor risk för ett liv i utanförskap, som bortgift eller som barnarbetare. De blir berövade alla de möjligheter en utbildning ger. Genom projektet har 650 barn som befunnit sig i riskgruppen fått möjlighet att fullgöra sin skolgång. Vi vet att utbildning är den främsta och viktigaste faktorn för att undvika att bli exploaterad. Projektet ökar människors möjligheter till ett gott liv.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • 650 barn har fått möjlighet att gå i skolan
  • 200 mammor till barn som får stöd av projektet, varit aktiva i och fått hjälp i så kallade självhjälpsgrupper.
  • De sponsrade barnen har fått träning i reproduktiv hälsa.
  • Familjer har mottagit frön för att kunna odla grönsaker hemma.
  • Ökad dialog med myndigheter om barns ökade utsatthet på grund av nedstängda skolor och ökad koppling mellan myndighetspersoner och barn.
  • Barn samlats för att stödja varandra i studiegrupper.
  • Projektpersonalen besökt skolor och följt upp de sponsrade barnens skolresultat.
  • Alla barn i projektet har klarat sina studier.

Vad vill vi göra mer?

I Bangladesh har man kommit en bit på väg när det gäller tillgången på utbildning. Pojkar och flickor skrivs in i lika hög grad i de lägre årskurserna men kvaliteten på den allmänna skolan är låg. Ett stort
problem är dock att flickor ofta diskrimineras. Pojkar skickas många gånger till bättre skolor än flickorna. Varför? Pojkarnas utbildning ses som en investering för familjens framtid. Flickorna däremot flyttar när de gifter sig och deras eventuella inkomst går då till hennes svärföräldrar. En flickas utbildning ses som en dålig investering. Så är förstås inte fallet. Under 2022 kommer vi att tillsammans med våra medarbetare stödja en del ungdomar att nå sina drömyrken genom högre utbildning. Vi har drömt om detta i flera år och nu är vi äntligen där!

Fayel fick möjlighet att stanna i skolan

När Fayels far dog blev hela familjen tvungen att hjälpa till med försörjningen. De äldre systrarna blev bortgifta och bröderna tvingades att arbeta på skofabrik. När den äldste brodern gifte sig och flyttade från staden blev Fayel tvungen att ta hans plats på fabriksgolvet, han var 14 år gammal. Lärarna på skolan noterade hans frånvaro och kontaktade modern för att tala henne till rätta. De kom i kontakt med vår projektpersonal och Fayel fick möjlighet att fortsätta sina studier. Modern fick även inkomstgenererande hjälp i form av frö att odla. De har nu allt de behöver för eget bruk och kan sälja
överskottet på marknaden.

Insamlingsnummer 47150 · Ge för livet 67150 · Barnhjälpen 57150

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen