Meningsfulla fritidsaktiviteter för barn i Macapá

I staden Macapá i norra Brasilien, precis där Amazonfloden har sin mynning, finns en stadsdel som heter Cidade Nova. Här bor många i trähus som saknar kranvatten och avlopp.

Husen som är byggda på pålar i vattnet, och de som bor i dem, drabbas hårt vid de vanligt förekommande översvämningarna. I detta område är barn och ungdomar extra utsatta för övergrepp, drogmissbruk och droghandel. Området är präglat av tidiga graviditeter, höga födelsetal (de flesta familjer har mer än fyra barn), och många av mödrarna är ensamstående mödrar. Föräldrarna prioriterar inte utbildning för sina barn och är ofta frånvarande från hemmet på grund av jobb, vilket gör att barnen som växer upp här är oerhört sårbara. Det resulterar även i att många barn och ungdomar saknar utbildning. Många hoppar av skolan för att tjäna egna pengar vilket ofta resulterar i låg självkänsla, eftersom de saknar utbildning. Tillgången till skola och sjukvård är liten.

Projektet erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter och hjälp med skolarbetet. Här får barn och ungdomar en frizon där de får möjlighet att lära sig, utvecklas, där deras självkänsla stärks och de får förutsättningar att bryta den negativa spiralen av fattigdom och sociala problem som de inte kan ta sig ur på egen hand.

Gabriella

Gabriella, 14 år, började delta i projektet som kallas Projeto Acolher (Välkomnande projektet) när hon var 10 år. Under pandemin har Gabriella studerat både online och på plats i skolan. Hon berättar: "Jag kom till projektet 2017 och har fått hjälp med många saker, både hemma och i skolan. Med hjälp av projektet kunde jag läsa i kapp det jag missat i skolan under pandemin och mina betyg förbättrades. På det sättet kunde jag fortsätta i skolan och behövde inte gå om ett år. Projektet har gjort det möjligt för mig att göra saker jag annars inte skulle kunna göra. Jag har aldrig kunnat gå på bio, bada på ett badland och gå på cirkus. De människor som tar hand om oss här på projektet har gett oss allt detta gratis. De utflykterna vi gjort har varit mycket fantastiska. Genom projektet började jag delta i badmintonturneringar på skolan och lyckades vinna i badminton, först i delstaten, och senare i år kommer jag att resa till Rio de Janeiro. Jag har aldrig rest med flyg, det blir första gången jag reser till en annan stat. Projektet har hjälpt mig mycket och jag är så tacksam för de människor som hjälper oss här. Jag är säker på att det inte bara är jag som är glad, utan många med mig. Det är en bra miljö för barn och tonåringar, för alla. Jag tipsar alltid människor att anmäla sig till projektet eftersom det är det bästa stället att vara på. Jag är väldigt glad för att Projeto Acolher finns."

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.