Projektet Curumim Cunhantã i Itacoatiara, Brasilien

Foto: Opollo Photography

Projektet Curumim Cunhantã ligger i Itacoatiara i delstaten Amazonas och grundades av en lokal kyrka år 2011. Kyrkan hade då under en lång tid delat ut matpaket, startpaket för nyblivna föräldrar och hjälpt samhället på olika sätt där behov fanns. Sedan år 2012 finns inte längre några yrkesskolor i regionen. För att möta behoven av yrkesutbildning bland unga började projektet erbjuda kurser i datoranvändning.

Projektet erbjuder studiestöd samt extrakurser i olika ämnen, som till exempel matematik, portugisiska, spanska och engelska samt möjlighet att lära sig olika instrument. Under pandemin var projektet tvunget att stänga verksamheten i lokalerna, men har erbjudit annat stöd i form av utdelning av matpaket och ansiktsmasker och vara behjälplig vid skolbedömningar. På många plaster i Brasilien lades undervisningen om till att vara online, med de förutsättningarna finns inte i denna region. Nu planerar projektet att öppna upp verksamheten igen. Under året som kommer ska en kurs i dataunderhåll starta för de som har grundläggande datakunskap. Sedan projektet startade år 2011 har det växt från 23 deltagare till 120 idag. Målet med projektet är att förbättra skolresultaten och på så sätt även livskvaliteten för människorna i landsbygdssamhällena i Itacoatiara.

Geise

Geise är 18 år och kommer från Itacoatiara. Hon har 12 syskon och bor med sin familj på landsbygden. Familjens inkomst kommer i princip från kol, som produceras och säljs av hennes far. Hon bor på en plats där de kan odla lite för eget behov, men de har inte möjlighet att ha egen boskap.

Geise deltar i flera kurser som projektet erbjuder. Hon studerar bland annat matematik, engelska, trummor och gitarr. Hon gör också praktik som lärare för de yngre barnen, i läsning och matematik.

Hon berättar: ”Jag började studera på Curumim Cunhantã vid 10 års ålder och under de åren studerade jag gitarr, spanska, engelska och matematik. För närvarande tar jag lektioner i trummor, gitarr, matematik och engelska. Jag har lärt mig mycket på projektet, bland annat matematiska uträkningar och att spela trummor. Jag älskar att lära mig nya saker. Fyra av mina syskon samt två syskonbarn till mig studerar också vid projektet. För närvarande undervisar jag barn från 3 till 5 år i projektet, i ämnena matematik och portugisiska. Jag lär de det jag lärde mig under de år jag studerade här. Jag gillar att undervisa och se eleverna lära sig och utvecklas. Jag har en dröm att gå på college i framtiden. Jag vill verkligen ta examen i omvårdnad, för jag gillar att ta hand om och hjälpa människor”.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.