Stöd till barn och familjer i Itaporanga, Brasilien

Staden Itaporanga ligger i nordöstra Brasilien, ett av landets fattigaste områden som är svårt drabbat av långa perioder av torka. Här lever nästan hälften av befolkningen i extrem fattigdom och många barn lider av undernäring. Arbetslösheten är hög, eftersom väldigt få har tillräcklig utbildning. Många barn växer upp i dysfunktionella familjer där våld och övergrepp är vanliga inslag i vardagen. Många har svårt att klara skolan, vilket gör chanserna till en trygg framtid mycket små.

Det här projektet arbetar tillsammans med den lokala kyrkan för att se en total förvandling för människorna och samhället. Projektet samarbetar med tandläkare, dietist, psykolog och pedagog för att tillgodose barnens och familjernas behov. Barnen får näringsrik mat och matpaket delas ut till familjer. I samarbete med en dietist gjordes en undersökning av de 150 barn som är inskrivna i projektet idag och det visade sig att bara sju av de led av näringsbrist. För att väcka lusten att lära och på så sätt kunna få ett jobb i framtiden erbjuds stödundervisning för de barn som är i behov av det. Projektet har också öppnat en mottagning för barn med speciella behov där flera barn får stöd. En annan viktig del av arbetet är att förebygga våld och sexuella övergrepp tillsammans med barnens familjer. Projektet planerar nu att ta emot 230 barn i verksamheten och är i behov av större lokaler.

Alisson

Ett av barnen på projektet heter Alisson och är nio år. Hans pappa arbetar som murare och mamman som hembiträde. Alisson bor bredvid kyrkan och deltar i söndagsskolan varje söndag. Hemma spelar Alisson trummor, som han gjort själv av konservburkar. När han får frågan vad hans dröm är svarar han omedelbart: ”Jag vill ta trumlektioner för att lära mig och sedan få spela på gudstjänster i kyrkan”. Alisson får en chans att fortsätta drömma samtidigt som han inspirerar andra till att drömma om bättre dagar igen.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.