Stöd till barn och familjer i Patos, Brasilien

I staden Patos i delstaten Paraíba, som ligger i inlandet av nordöstra Brasilien, finns ett nytt projekt. Regionen har höga temperaturer och långa perioder av torka. I stadsdelen Itatiunga finns det enkla bostäder byggda genom ett regeringsprogram där man hjälper befolkningen som lever i en marginaliserad situation att få en bostad till överkomliga priser.

I stadsdelen finns det 700 familjer och i genomsnitt har man minst två barn per familj. Omkring 1400 barn och ungdomar bor i samhället. Bristen på jobb, låga inkomster och informell ekonomi, samt att ungdomarna som ska läsa vidare på gymnasiet måste resa till andra stadsdelar, är några av svårigheterna i samhället. Mitt i detta samhälle finns Projektet Curae, som hjälper 236 barn mellan 6 och 14 år och följer upp 230 familjer.

Anledningen till att vi vill stötta insatsen är att familjer och barn, med små medel, kan få en bättre livskvalitet. Projektet stärker barnens kapacitet för läsning och skrivning, men även inom andra utvecklingsområden såsom karate, balett, teater och hiphop.

För Instituto Curae är det viktigt att alltid hålla barnen motiverade genom att ständigt följa upp dem och deras familjers situation. Fokus blir på att engagera föräldrarna i processerna så att de får ett ägandeskap i det arbete som utförs. När familjerna finns med på ett aktivt sätt blir det enklare att påverka barnen och deras situation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.