Uppskattad förskola i byn Tanque, i nordöstra Brasilien

49150 Tanque Pindai

Projektet Filadelfia ligger i byn Tanque, i närheten av Pindai, i delstaten Bahia. Det grundades 2000 av en lokal församling som uppmärksammade de sociala behoven i byn. Projektet började sin verksamhet som daghem och blev snabbt omtyckt. Nu erbjuder projektet daghem, grundskola och extrakurser i bland annat datorkunskap och hantverk.

Projektet tar för närvarande emot 61 barn mellan två och ett halvt och sex år. De barn som har inlärningssvårigheter får stödundervisning under ytterligare ett år. Man strävar efter att ha ett helhetsperspektiv på läsundervisningen för att skapa möjlighet och vilja hos barnen att fortsätta att läsa.

Förutom grundläggande utbildning samt extrakurser erbjuder projektet aktiviteter som syftar till att ge barnen grundläggande principer för ett hälsosamt liv. Projektet Filadelfia vill utbilda barnen för livet, så att de kan göra skillnad i samhället.

Emily

Under pandemin var projektet tvunget att stänga sin verksamhet men erbjöd distansundervisning. För många familjer och särskilt barn var det väldigt svårt och ibland omöjligt att fortsätta studera med de förutsättningarna. Men för några familjer och barn blev denna tid av distansundervisning till något positivt som stärkte de i deras lärandeprocess. Ett exempel är Emily, som till en början var ett väldigt blygt barn med svårigheter att interagera med jämnåriga. Under perioden av distansundervisning, utmanades hon att interagera med sina kamrater online och övervann sin blyghet. Hon har dessutom uppmuntrat sina kompisar att också kommunicera och interagera med varandra online. Emily lyckas lära sig läsa och skriva tack vare att hon kunde följa med i de aktiviteter projektet haft online och att hon fått mycket uppmuntran, både hemifrån och från projektet.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.