Gatubarn

Alltför många barn lever utan föräldrar i vår värld. Anledningarna kan vara många. Men den vanligaste orsaken bland de barn som Barnhjälpen stödjer är att föräldararna gått bort i aids.

Barnen tvingas leva ett liv på egen hand och dras lätt in i droger och kriminalitet. Barnhjälpen är med och bidrar till att dessa barn erbjuds en sängplats, ett mål mat om dagen, skolgång, fosterhem, hälso-och sjukvård. Ett barn blir inte bara behjälpt via en punktinsats, utan Barnhjälpen vill se till hela personens behov och förbättra dess framtidsutsikter.

De utsatta barnen uppmuntras till att ta emot hjälp och ta sig ur den situationen de befinner sig i, till exempel genom att gå i skolan och utbilda sig.