Korttidsboende för järnvägsbarn, Indien

Invid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor som de säljer, men många hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas. Vid järnvägen bor också gatubarn som rymt hemifrån, hamnat där genom människohandlare eller kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partner driver, medan man försöker hitta barnens familjer. Det största arbetet sker dock i förebyggande syfte. Man erbjuder bland annat undervisning, hjälp att komma in i den statliga skolan och en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Under pandemin har barnen blivit extra utsatta och har fått extra stöd.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

2021 var ett utmanande år för Indien på grund av den andra vågen av covid-19. Det resulterade i att många förlorade sina inkomster och led brist på mat och hälsovård. Barnen har drabbats hårt, där
våld i hemmet, barnäktenskap och människohandel har ökat. Vår partnerorganisations goda relationer med myndigheter och organisationer i samhället har gjort att arbetet lett till att fler har fått en ökad medvetenhet om barns behov och om vikten av visad omsorg. Under 2021 har man sett att fler har anmält sexuella trakasserier till den statliga barnrättskommissionen, vilket också visar på att det finns en ökad förståelse och en vilja till förändring.

Vad vill vi göra mer?

Vår partnerorganisation har ett bra samarbete med socialen och polisen vilket har gett resultat vid bland annat omhändertagande och återförening av barn. En attitydförändring tar dock tid och strukturer och normer sitter djupt, så upplysningsarbetet och det förebyggande arbetet behöver fortsätta. Det är särskilt viktigt att stärka familjerna så att de kan ge den trygghet och den omsorg barnen behöver. Vi vill fortsätta ge kunskap om en god hälsa och att fler familjer ska få möjlighet till en god hälsovård. Vi vill se ett fortsatt arbete där samhället tar ansvar i fall där övergrepp, handel av barn och barnäktenskap finns. Allt detta arbetar ASSI med redan idag, och det är ett arbete vi vill fortsätta med.

Daghemmet hjälpte Rupsa att komma tillbaka efter övergreppet

När Rupsa* var 8 år gammal utsattes hon för ett sexuellt övergrepp och det har traumatiserat henne och gjort det svårt för henne att komma tillbaka till ett normalt liv. Hon hade svårt att få vänner och
att ta kontakt med andra i skolan, men Rupsa fortsatte ändå att gå till daghemmet som vår partner har. De uppmuntrade henne att göra det eftersom det var viktigt för henne att göra något och att hon skulle må bättre av att träffa andra. Hon började sakta men säkert må bättre. Idag är hon 17 år och går i elfte klass. Hon studerar och spelar fotboll och uppmuntrar andra tjejer att delta i det kvinnliga fotbollslaget i skolan. Hon drömmer nu om att bli en fotbollsspelare.

*Rupsa heter egentligen något annat.

Projektet kan stödjas genom en Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47337 · Ge för livet 67337 · Barnhjälpen 57337

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen