Skolstöd till romer, Serbien

Romer är Europas mest diskriminerade folkgrupp. Trots att de bott i Europa i tusen år är de exkluderade från detomgivande samhället och lever i ett stort utanförskap som präglas av fattigdom, arbetslöshet och dålig hälsa. Detta är vi i EFK med och förändrar! Sedan 2005 har vi gett stöd till organisationen Bread of Life och deras arbete medatt nå ut till de mest utsatta i det serbiska samhället. Under åren har de kunnat hjälpa många hundra barn ochungdomar från den romska minoriteten genom lärarledd läxläsning, workshops och sociala aktiveter. Målet är attdessa unga människor ska kunna få samma möjligheter till en god utbildning och därigenom bättre kunna påverkahur deras framtid ser ut. De senaste åren har det långsiktiga arbetet börjat ge mycket positiva resultat också för heladet romska samhället.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

När projektet inleddes slutade majoriteten av barnen skolan i mellanstadiet. Föräldrarna i området tyckte inte heller att utbildning var viktigt och en stor andel var analfabeter. Idag vill de flesta att deras barn ska lyckas i skolan, många vuxna har lärt sig läsa och föräldrar deltar regelbundet i träffar med lärare från Bread of Life (BoL).

2019 var ett särskilt framgångsrikt år, då glädjande nog gick alla barn som slutade grundskolan vidare till gymnasiet. Under pandemins år 2020 fick Bread ofLife en viktig roll i att stötta barnen i den digitala undervisningen. Tack vare deras målmedvetna stöd har inga barn hoppat av grundskolan trots de utmaningar som den digitala undervisningen inneburit för barnen vars familjer är bland de fattigaste i samhället. Här har Bread of lifes insatser varit avgörande.

Vad vill vi göra mer?

Nästa steg i stöttandet i undervisningen av de romska barnen är att stötta dem särskilt i datorkunskap då programmering blivit obligatoriskt ämne från årskurs fem.

Bread of Life vill även satsa ännu mer på stöd till gymnasieungdomar så att de fullföljer sina studier och förbereds på ett ännu bättre sätt för arbetsmarknaden eller fortsatta universitetsstudier.
Ju fler som skaffar sig en högre utbildning, desto fler får ett arbete och det i sin tur påverkar hela den romska gruppen, där man nu i Surcin sakta men säkert håller på att ta sig ut ur fattigdomen, tack vare att fler utbildar sig och får jobb.

Vanja hjälper till på Bread of Life

Vanja växte upp i ett barnhem men träffade en bra man och de fick två barn, Stefan 11 år och Angela 9 år. Efter olyckliga omständigheter hamnade hennes man i fängelse och Vanja och barnen hamnade i ett litet rum helt utan inkomst. Vanja kom till BoL när dottern började i förskoleträning. Vanja var så tacksam och erbjöd sig att hjälpa till i projektet och delade till och med med sig av hälften av det bröd hon fick från myndigheterna. Idag är Vanja en ovärderlig assistent till förskoleläraren. Hon har även deltagit i föräldrasamtal där de har pratat om kulturella frågor, fördomar, föräldraskap och skillnaden mellan islam och kristendom. Vanja och barnen har börjat gå till kyrkan och hon är så tacksam över det Bread of Life har fått betyda för familjen.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43233 · Ge för livet 63233 · Barnhjälpen 53233

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Helen
Regionledare för Europa/Mellanöstern


eumena@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.