Betelförsamlingen Vaggeryd

Postadress:
Betelkyrkan
Sveavägen 1
0393-123 45

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "Betelkyrkan",
      "addressMain": "Sveavägen 1",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "56732",
      "city": "Vaggeryd",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Vaggeryd",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Sveavägen 1 A",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "56732",
      "city": "Vaggeryd",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Vaggeryd",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "0393-123 45",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13766",
  "name": "Betelförsamlingen Vaggeryd",
  "identityNumber": "168280003214",
  "emails": [
    {
      "address": "pastorn@betelvaggeryd.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.betelvaggeryd.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Vaggeryd",
    "county": "Jönköping",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Betelkyrkan",
    "address2": "Sveavägen 1",
    "address3": "",
    "postalCode": "56732",
    "latitude": 57.499708,
    "longitude": 14.14339
  },
  "coordinates": {
    "city": "Vaggeryd",
    "county": "Jönköping",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Betelkyrkan",
    "address2": "Sveavägen 1",
    "address3": "",
    "postalCode": "56732",
    "latitude": 57.499708,
    "longitude": 14.14339
  },
  "namn": "Betelförsamlingen Vaggeryd",
  "ort": "Vaggeryd",
  "postadr1": "Betelkyrkan",
  "postadr2": "Sveavägen 1",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "0393-123 45",
  "epost": "pastorn@betelvaggeryd.se",
  "webb": "www.betelvaggeryd.se",
  "lan": "Jönköping",
  "longitude": 14.14339,
  "latitude": 57.499708
}

Betelförsamlingen Vaggeryd

Ingress