Bodafors frikyrkoförsamling

Postadress:
Emåkyrkan
Kapellgatan 4 A
0380-37 02 18

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "Emåkyrkan",
      "addressMain": "Kapellgatan 4 A",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "57162",
      "city": "Bodafors",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Bodafors",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Kapellgatan 4 A",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "57162",
      "city": "Bodafors",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Bodafors",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "0380-37 02 18",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13749",
  "name": "Bodafors frikyrkoförsamling",
  "identityNumber": "168024218284",
  "emails": [
    {
      "address": "pastor.eva@emakyrkan.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.emakyrkan.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Bodafors",
    "county": "Jönköping",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Emåkyrkan",
    "address2": "Kapellgatan 4 A",
    "address3": "",
    "postalCode": "57162",
    "latitude": 57.506831,
    "longitude": 14.700931
  },
  "coordinates": {
    "city": "Bodafors",
    "county": "Jönköping",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Emåkyrkan",
    "address2": "Kapellgatan 4 A",
    "address3": "",
    "postalCode": "57162",
    "latitude": 57.506831,
    "longitude": 14.700931
  },
  "namn": "Bodafors frikyrkoförsamling",
  "ort": "Bodafors",
  "postadr1": "Emåkyrkan",
  "postadr2": "Kapellgatan 4 A",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "0380-37 02 18",
  "epost": "pastor.eva@emakyrkan.se",
  "webb": "www.emakyrkan.se",
  "lan": "Jönköping",
  "longitude": 14.700931,
  "latitude": 57.506831
}

Bodafors frikyrkoförsamling

Ingress