Pionjära initiativ i EFK

Inom EFK finns ett antal nyare pionjära inititativ. En del av dem kallar sig församlingsplanteringar medan andra ser sig som ett missionellt initiativ utifrån en etablerad församling. Den kreativ i utrycksätt som finns i dessa gemenskaper kan bli en inspiration även för traditionella sammanhang.

Navigera på sidan genom länkarna nedan

Gimogårdskyrkan

Det började med en bönegrupp på 5 personer från Furuhöjdskyrkansförsamling, som började åka till Gimo för ca 10 år sedan. Bönegruppen växte och snart var vi för många för att kunna samlas i de troendes hem som bodde i Gimo.

Vi kontaktade den lilla Equmeniaförsamling som fanns i Gimo och fick låna lokalerna varje tisdag kväll för våra bönesamlingar. Många nysvenskar anslöt sig och vi började ordna julfest och sommarfest mm. Några gånger / termin samlades vi även till Söndags Gudstjänst i Gimo.

2020 Fick vi frågan om att överta missionshuset. Vi tackade ja och Equmeniaförsamlingen lämnade över byggnaden som en gåva till Furuhöjdskyrans församling. Feb 2021 bildades ett planterings team och bönegruppen i Gimo övergick till att bli en församlingsplantering.

Numera är vi mellan 30 – 50 personer som firar Gudstjänst tillsammans varje söndag. Många olika nationaliteter och språk. Jesus kallar på människor och vi får se Guds rike växa. En grupp med ca 25 glada barn som är ivriga att lära sig mer om Jesus träffas varje torsdag em.

Det är spännande och utmanande att får vara med och se Guds rika växa i Gimo!

Kontakt: Gunilla Petersen

Berga Hemkyrka

- en del av Linköpings hemhyrka

Berga Hemkyrka är en av de lokala församlingsgemenskaper som finns inom nätverket Linköpings Hemkyrka. I Berga har det under flera år tagits olika pionjära initiativ, och många människor har engagerat sig. Nu har vi utifrån den bakgrunden och med hjälp av strukturer från Linköpings hemkyrka kunnat bli en statsdelsförsamling som träffas regelbundet här i Berga.

Visionen är att människor ska hitta hem hos Gud och bli förvandlade av Honom. Detta tror och hoppas vi kan ske genom en vardagsnära, mångkulturell och generös gemenskap som är överlåten Jesus.

Vi ses för gudstjänst i en Scoutstuga under det kalla halvåret och ute i en stor park under det varma halvåret. Mellan gudstjänsterna vill vi uppmuntra varandra till nära gemenskap med människor i vår närhet, och till grannar och bekanta. Vi önskar också bygga relationer och betjäna Bergaborna genom att vara med på saker så som språkcafé och läxhjälp.

Var gärna med och be att Gud ska möta människor i Berga och att vi ska få se människor våga säga ja till Jesus, men också att Han ska vägleda oss i alla beslut och att Han ska verka genom oss alla i gemenskapen.

Kontakt: Hanna Roberthson

Hanna Roberthson

Mötesplats Ystad

- en del av Skillinge Missionshus

Vi vill forma en kristen gemenskap i Ystad som följer Jesus, betjänar människor och ärar Gud. Vi vill inbjuda andra att ta sin andliga längtan på allvar och visa på en ny väg. Genom att följa Jesus visar vi ett alternativ, en väg till självkännedom och gemenskap, en väg till frihet och relation Gud. Vi vill erbjuda en väg där vi lär känna oss själva, Gud och varandra.

När vi ser med Jesu ögon ser vi andra människors utsatthet och behov. Jesu kärlek leder oss till att betjäna. Vi tror på människors förändring och tror att ytterst är det Guds mission vi är involverade i. När vi låter Gud vara i centrum, i både vardagsliv och gudstjänst, inser vi vårt beroende och pekar på honom. Vi är en gudstjänstfirande gemenskap.

Genom att erbjuda olika mötesplatser vill vi skapa möjligheter att lära känna Jesus. Det gör vi genom t.ex. föreläsning, samtalskväll, grillning, Alpha och gudstjänst. Vi vill att gemenskapen präglas av värme, öppenhet, sårbarhet och ödmjukhet. På så sätt formas en miljö där Jesu kärlek bli konkret och påtaglig, där vi själv trivs och där nya människor känner sig hemma.

Kontakt: Bengt Jörnland, Skillinge Missionshus

Bengt Jörnland, Joacim Lindahl och Anna Lindahl

Nässjö Hemkyrka

Nässjö hemkyrka är en församlingsplantering som utgår ifrån Nässjö Allians och Baptistförsamling. Gemenskapen är en så kallad husförsamling eller enkel församling och föddes ur en längtan efter enkelhet, närhet och äkthet. En kallelse att se vad som händer när vi skalar av och söker kärnan i vad församling är och församlingens uppdrag. Vi längtar efter en rörelse med blicken vänd mot Jesus som får vara med och se människors liv bli förvandlade i Guds närvaro. Det finns visserligen flera församlingar i Nässjö men de flesta invånarna är inte med i en kristen gemenskap. Vi tror att det är bra om det finns olika uttryckssätt för församling som kan tilltala olika människor.

Som församling har vi ett stort fokus på att peppa varandra till ett mer missionellt vardagsliv och be för de sammanhang vi rör oss i och människor vi möter där. Istället för att satsa på verksamheter försöker vi finnas i samhället och knyta kontakter genom de intressen vi har och de mötesplatser vi redan finns på. Då får vi som församling en stor kontaktyta även mot människor som annars skulle känna sig tveksamma till att sätta sin fot i kyrkan. En av bilderna visar när vi firar gudstjänst ute i stadsparken då vi tänker att det är viktigt att kyrkan finns där människor rör sig. Även våra lärljungagrupper där vi möts en kväll varannan vecka har vi ibland på ett café. Annars har vi oftast gudstjänster och samlingar i hemmen.

Kontakt: Matilda Björksaga, Nässjö Hemkyrka

Ryds Hemkyrka

Ryd är en stadsdel i Linköping med ca 10 000 invånare. Stadsdelen präglas av både mångkultur och stort antal studenter, vilket också präglar församlingens uttrycksätt.

Vi har valt att kalla oss hemkyrka utifrån bilden av Gud som en kärleksfull far som välkomnar oss hem med en öppen famn. När vi kommer till Gud kommer vi hem till den trygga plats vi ursprungligen var kallade till. Vi heter också hemkyrka utifrån en längtan om att vara en kyrka där vi delar vardagens utmaningar tillsammans.

Vi möts i olika lokaler och vi möts under enkla former. I allt vi gör vill vi göra det lätt för människor att komma med och tillsammans med oss börja en resa mot Jesus.

Ryds hemkyrka bildar tillsammans med Berga Hemkyrka församlingen Linköpings hemkyrka. Församlingen har funnits i Ryd sedan 2019.

Kontakt: Rut Nyman, Linköpings hemkyrka

Juniakyrkan i Norrköping

Vi i Juniakyrkan vill leva i en gemensam rytm, nära Gud, nära varandra och nära Norrköping. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Vi tror att vårt uppdrag är att leva tillsammans och där människor får syn på sitt gudomliga ursprung och sitt gudomliga mål.

Vi ses hemma hos varandra men framför allt ses vi på Ge för livet Second hand. Där har vi en neutral mötesplats som många Norrköpingsbor känner sig hemma i. Där får vi tillsammans arbeta med att återbruka prylar och se till att butiken får ett överskott som går till bistånd. Utöver att vara volontärer i butiken umgås vi ofta i kaféet som vi också hjälper till att driva. Ge för livets café är dessutom platsen för våra gudstjänster och mässor.

Vi drömmer om att få skapa något som är meningsfullt för fler än oss själva. En gemenskap som pekar mot Jesus, där vi tror och lär oss tillsammans. Vi drömmer om en frid som sträcker sig genom livet. Vi tror att vår uppgift som kyrka är att utmana rådande normer vad gäller miljö och orättvisor. Vi vill stå upp för att leva på ett sätt som bättre harmoniserar med den jord vi fått att förvalta.

Kontakt: Juniakyrkan

Missionellt initiativ i Tensta

- utifrån Korskyrkan Stockholm

We are sent out from Korskyrkan Stockholm as a mission initiative to live and serve among many nations so that they might hear and respond to the truths about Jesus. There are ongoing prayer walks and opportunities to engage people through a coffee table and park outreach. Language cafes and seminars are offered to meet needs and build bridges. Being available and prayer are our biggest needs.

Our site also acts as a training center. We host multiple teams yearly from different churches and provide evangelism and discipleship training. The long-term vision is to see key leaders raised up from different language groups starting discipleship groups that could lead to healthy churches. We look forward to seeing how God will unfold the work.

Vi är utsända från Korskyrkan Stockholm som ett pionjärt initiativ för att leva och tjäna mångkulturellt så att de får höra om Jesus och bli hans efterföljare. Vi går regelbundet bönepromenader och gör olika evangelisationssatsningar t.ex. bokbord. Vi erbjuder språkkaféer och diskussionsgrupper för att möta behov och bygga broar. Något av det viktigaste vi kan göra att be och finns närvarande för människor i behov.

Vårt missionella initiativ fungerar också som ett träningscenter. Varje år kommer flera team från olika församlingar för att öva och växa i evangelisation och lärjungaträning. Den långsiktiga visionen är att resa upp och träna ledare från olika språkgrupper som starta lärjungaskapsgrupper och nya församlingsinitiativ. Vi ser fram emot att se Gud kommer verka framöver!

Kontakt: Sarah Bedi

Lukas 15 i Malmö

Visionen bakom Lukas 15 kommer från följande tre liknelser: Liknelsen om det återfunna fåret, Liknelsen om det återfunna myntet och Liknelsen om den återfunne sonen.

Liknelserna påminner oss om Guds oerhörda kärlek till de som gått vilse. Att gå vilse innebär att ha lämnat, tappat, förvirrat sig bort från någon man tillhör. Jesus stöter inte bort, glömmer eller går vidare. Istället lämnar han allt för att leta rätt på den som gått vilse, försvunnit eller hamnat fel av olika orsaker. Människor som riskerade att bli anklagade eller dömda ville hålla sig nära intill Jesus och lyssna till honom. Jesus dömde inte någon utan visade istället på Guds kärlek och nåd. Vårt mål är att lära känna och utforska den sidan av Guds karaktär och tillsammans lära oss vad kärlek innebär.

Kontakt: Onofrio (Noffi) Graci, Lukas 15

Kingdom House i Örebro

Vi vill vara en familj som lever i en Gudsrikeskultur som genomsyrar hela vardagen. Vi vill växa genom att lärjungar gör lärjungar och genom att aktivt dela evangeliet. Vi vill vara ett movement som utrustar människor till att utbreda Guds rike och plantera nya församlingar i hela världen.

Husförsamlingarna är hjärtat i vår församling. Här får vi komma samman varje onsdag för gemenskap med varandra och med Gud. Vi får dela våra liv med varandra och träna varandra att växa som lärjungar genom samtal, bön, bibelläsning och lovsång.

En gång i månaden samlar vi hela församlingen för vår gudstjänst som vi kallar för Gathering. Det är en väldigt värdefull tid där vi får söka Gud tillsammans genom lovsång, bön och undervisning med ett stort fokus på att bli förvandlade genom Guds närvaro och kraft.

Kontakt: David Wellstam, Kingdom House

Tomaskyrkan i Svenljunga

I Tomaskyrkan träffas vi i cellgruppssamlingar, på Söndagsfika, Life Change Groups och gemenskapsträffar. Vi vill ha vår bas i gemenskapen snarare än i verksamheterna. Vi drömmer om en vardagsnära gemenskap med delaktighet i varandras liv.

Den enkla berättelsen om lärjungen Tomas vill vi också ska vara en beskrivning av vår gemenskap. När Jesus visade sig för lärjungarna första gången som uppstånden, så var Tomas inte med. De andra berättade förstås, Vi har sett... Men Tomas kunde inte tro. Han ville se själv och få svar på sina frågor, Om jag inte.... En vecka senare så var Tomas med. Jesus visade sig igen, och Tomas fick själv möta Jesus tillsammans med de andra. Nu blev det Tomas tur att berätta. Lärjungarna spreds åt olika håll och bar tron med sig. Enligt legenden reste Tomas österut och blev en av dem som fick ge sitt liv för Jesus.

Kontakt: Fredrik Skott, Tomaskyrkan

Missionellt initiativ Norslund, Falun

Missionellt initiativ Norslund är en del av Lugnetkyrkan. Arbetet startade med en husgrupp med ett extra stort hjärta för människor från andra kulturer. Arbetet inriktades till en början på stadsdelen Norslund i Falun, därav namnet. Idag når vi människor i hela stan med omnejd. Fortfarande är det främst människor från andra kulturer vi når ut till och vår önskan är att de ska känna sig sedda, älskade och inkluderade.

Vi träffas i husgrupperna varje vecka för att läsa bibeln, be och umgås. Några gånger per termin ordnar vi enkla fester med knytistema där vi får ta del av andakt, vittnesbörd och sång men också se våra gäster och umgås med dem. Mellan varven kan det också bli lite spontana aktiviteter. Nya personer hittar alltid in i husgrupperna som inte tycks ha någon maxgräns utan har en ständig tillväxt. Vårt behov är däremot fler ledare för att kunna växa ytterligare och räcka till för fler.

Vi vill vara en missionell, kärleksfull och familjär gemenskap där alla är välkomna, finner gemenskap och känner trygghet. En gemenskap som betjänar andra och varandra och som vill hjälpa människor att upptäcka och omfamna den kristna tron.

Kontakt: Missionellt initiativ inom Lugnetkyrkan Länk till annan webbplats.

Ljungskile EFK-församling

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingsplanteringar ska bli verklighet i Sverige!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med ansvar för pionjära frågor 75 %

0738-68 18 29

Mejla mig!