Missionell diakoni

I EFK drivs vi av en helhetssyn på människan och evangeliet. Vi vill ge hela evangeliet till hela människan och är övertygade om att det finns hopp och räddning för hela människan och att detta är vårt budskap och uppdrag.

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder tjänst. Som kristna och som församling tjänar vi med Jesus som förebild. Ett tjänande som går över olika typer av gränser och söker att tjäna de mest utsatta och nå de minst nådda. Jesus som kom till jorden för att predika ett glädjebud för de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda, vill göra detsamma idag genom kyrkan. Diakoni handlar om att älska sin nästa som sig själv, och handla därefter.

Diakoni är en självklar del av kyrkans mission

I kyrkan använder vi ofta ordet diakoni om kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden men vi tror inte att tjänande är en verksamhet inom kyrkan eller ett tillval man kan göra utan en väsentlig del av kyrkans mission.

Sverigeprogrammet stödjer församlingarna i att starta och utveckla diakonalt arbete och att sprida erfarenheter och kunskap som finns i lokala församlingar. Vi samverkar med andra på diakonins område inom Frikyrkosamrådet och Sveriges Kristna Råd samt med aktörer som Bilda, Hela människan och Prasso.

Mångfalden hjälper oss att bättre spegla Gud

I dagens Sverige som präglas av stor mångfald när det kommer till språk och etnicitet så ser vi också hur frikyrkan förändras. Många församlingar inom EFK jobbar aktivt med olika former av integrationsarbete som till exempel språkcafé. Vi ser också hur allt fler församlingar präglas av mångfald bland gudstjänstbesökarna eller har språkgrupper som firar gudstjänst på andra tider under veckan.

I EFK vill vi jobba för att se fler mångkulturella församlingar som blir ett “bönens hus för alla folk” där människor med olika bakgrund möts i samma rum på lika villkor och enheten i Kristus på tvärs över språk och kultur blir ett vittnesbörd för omgivningen.

Vi vill fokusera extra mot utsatta områden

Vi vill också sätta fokus på utsatta områden i Sverige och verka aktivt för en starkare närvaro av kristna och församlingsgemenskaper där. Det är i dessa områden som man ofta hittar de mest utsatta och minst nådda, något vi vill ta på allvar.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se