Församlingsbesök

Att ta emot besök utifrån kan i en församling få betyda mycket. Ny energi, omvärdering, nytändning, nya prioriteringar, ny kunskap eller vidgade vyer på både våra egna och Guds möjligheter.

I EFK är vi församlingar som vill hjälpa och stötta varandra. Vi vill gärna uppmuntra församlingar att både bjuda in och själva bjuda på de resurser man har. En pastor eller grupp ledare i en annan församling kanske kan få vara ett gott redskap i din församling. Våga ta kontakt!

I Sverigeprogram har vårt team med olika fokus och områden. Vi står gärna till förfogande så kontakta oss gärna!

Här finns en lista över vilka som jobbar på Sverigeprogrammet. 

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med församlingsbesök inom Sverigeprogrammet!

Magnus A
Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


magnus.a@efk.se