Guds rike i orten - konferens

Guds rike i orten - konferens i Folkets Husby 21 okt

Vi drömmer om att se liv och samhällen förvandlade av Jesus. Likt Jesus vill vi söka oss till marginalen. Genom goda exempel vill vi ge hopp att det verkligen går att göra skillnad i orten.

En konferens med tre olika fokus

Under dagen finns det tre spår som man väljer. Det spår du väljer har du sedan hela dagen. De tre spår som finns är:

Nya pionjära initiativ

Det behövs fler församlingsgemenskaper i orten och inte minst fler olika typer av initiativ som kan nå de som idag inte berörs av evangeliet. Vad kan vi lära av andra europeiska länder och hur kan vi se till att fler initiativ inte bara startas utan växer och repoducerar sig?

Ansvariga: Jonas Melin (SAM), Johannes Stenberg (EFK)

Möta muslimer

I våra förorter är mötet med muslimer en självklar del av vardagen. I det här spåret kommer vi att jobba med våra attityder och förhållningssätt till muslimer, få höra om islam i Sverige och ta del av verktyg för att dela evangeliet.

Ansvariga: Frida Thorell (EFS), Rickard Cruz (EFK)

Missionell diakoni

Förebyggande arbete för att stävja utanförskap, kriminalitet och missbruk. Hur kan en församling skapa större förutsättningar för en god utveckling för barn och unga i orten? Lär dig om risk- och skyddsfaktorer och lyssna till företrädare för arbeten som gett goda resultat.

Ansvariga: Daniel Back (LP/Pingst), Erika Bergman (EFK)

En heldag i Husby

Drop-in fika från kl 9:00. Nätverkstorget är öppet fram till kl 10:00 då första samlingen startar. Konferensen slutar ca kl 17:30.

Under tiden dagen kommer det finnas ett Nätverkstorg öppet där du kan få tips om konkreta verktyg, material eller personer eller träffa personer som har samma längtan och erfarenhet som du. De som står på nätvekstorget kommer vara från en stor bredd av sammanhang och organisationer.

Konferensens huvudtalare kommer vara Theo Visser. Han kommer från Rotterdam i Nederländerna där han planterat flera mångkulturella församlingar. Han leder även organisationen Intercultural Church Plants in Europe Länk till annan webbplats..

Konferensen kommer främst vara i Folkets Husby Länk till annan webbplats.. För de olika spåren kommer vi även vara i Husbykyrkan Länk till annan webbplats.. Spåren kommer vara 3x50 min långa

 

Anmäl dig till Guds rike i orten

Anmäl dig till konferensen Länk till annan webbplats..

 

En ekumenisk konferens

Konferensen är född utifrån en ekumensik längtan att prioritera orten och människor i marginalen högre. Mycket av vår längtan finns formulerad i rapporten Frikyrkan i orten (publicerades 18 april 2023).

Arrangörer: EFK, EFS och Equmeniakyrkan, Pingst och SAM.