Redskap för att dela evangeliet

Vi drömmer om att vi i EFK ännu mer ska bli en rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike i Sverige och ut över världen.

För att se en rörelse av missionella församlingar behöver vi dela evangeliet. Där vi är. I vardagen. I ord och handling och tillsammans med den helige Ande. Ibland med stapplande steg och tunghäfta, men också med en trygg förvissning om att Gud går med och före oss.

Vi i Sverigeprogrammet kan inte själva göra mycket för att den missionella omställningen ska förverkligas i vårt land, men vi kan ge stöd, uppmuntran och redskap till församlingar, ledare och individer att se sig som sända och dela tron i vardagen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med ansvar för pionjära frågor 75 %

0738-68 18 29

Mejla mig!