Redskap för barn och familj

Här finns några redskap vi hoppas kan vara till hjälp för dig som jobbar med frågor som berör barn och familj i er församling.

Upptäck vår Facebook-grupp

I gruppen Arbete bland barn och familjer i EFK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns alla möjligheter att både be om hjälp och själv dela med sig – litet eller stort! I flödet finns redan massor av goda och användbara verktyg.

Nätverk för anställda i församling med fokus barn och familj

Är du anställd i din församling med fokus på barn och familjer, kanske som barnledare, barn- och familjepastor, församlingspedagog eller annan tjänst? Vi har ett nätverk som möts vid olika tillfällen under året. Varje år i januari har vi ett dygn tillsammans där vi lyfter gemensamma frågor, delar erfarenheter och stärker relationerna. I samband med EFKs Medarbetarkonferens och Torpkonferensen ser vi också till att mötas. Vill du finnas med på vår kontaktlista meddela Susanne Olofsson. Info om den årliga nätverksträffen hittar i EFKs Kalender.

Nätverk för huvudansvariga barnläger

På olika lägergårdar runt om i landet arrangeras läger för barn. Ofta är man en region eller flera församlingar tillsammans som arrangerar. Vill du möta andra som jobbar med läger för dela både erfarenheter, bra verktyg eller för att hitta ett bredare samarbete och utbyte? En gång om året möts vi fysiskt för att nätverka. Vill du finnas med ett nätverk omkring läger för barn så kontakta meddela Susanne Olofsson. Info om den årliga lägerträffen hittar i EFKs Kalender.

Jesus till barnen - ett stort ekumeniskt nätverk där vi i EFK är med

Tillsammans över samfundsgränserna jobbar nätverket “Jesus till barnen” för att stötta såväl barnledare, föräldrar, pastorer och församlingsledare. Under åren har nätverket inbjudit till såväl stora konferenser, regionala dagar och digitala mötesplatser. Tillsammans har vi skapat goda resurser. Allt hittar du på www.jesustillbarnen.se. Länk till annan webbplats. Härifrån hittar du också till vår youtube-kanal med mängder av bra filmer för både ledare och föräldrar.På hemsidan hittar du aktuell info event, seminarier och olika resurser. Vi har också en youtube-kanal där vi bland annat samlat undervisning från konferenser. Här finns också en rad kortfilmer med tips för föräldrar och ledare. Jesus till barnen finns också på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram.

Material för läger, söndagsskola, ledare med mera

Genom åren har vi tagit fram en del material. En del kan du köpa från vårt Sverigekontor, annat hittar du i vår webbshop hos Nya Musik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På Nya Musik finns exempelvis “Välkommen till söndagsskolan”. Dramaidéerna passar i gudstjänster, på storsamlingen eller barnmöten. Totalt finns åtta häften! Gruppsamlingarna kan även användas fristående för andakt i Öppen Förskola, Barntimmar, scout-patrullen. Trots några år på nacken funkar de bra och säljs riktigt billigt!

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med barn och familj inom EFK. Jag hjälper gärna till!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

Mejla mig!