Naturlig församlingsutveckling

Naturlig Församlingsutveckling (NFU) är ett redskap för att vårda församlingen så att den kan "växa i alla avseenden", Ef 4:15. Den internationella vetenskapliga undersökningen som NFU bygger på, vill visa på sambandet mellan kvalitet och kvantitet. Övertygelsen ligger i att vi kristna kan arbeta för att förbättra församlingens kvalitet: "Jag planterade, Apollos vattnade", som Paulus säger.

Om undersökningen

Med hjälp av en undersökning får man en bild (profil) av en församlings kvalitet. De åtta områden man undersöker är:

  • Delegerande ledarskap
  • Gåvobaserad verksamhet
  • Hängiven andlighet
  • Funktionella strukturer
  • Inspirerande gudstjänster
  • Livsnära smågrupper
  • Kärleksfulla relationer
  • Behovsorienterad evangelisation

Rent praktiskt går det till så att undersökningen ställer 91 frågor till ett representativt urval av de aktiva i församlingen, samt till pastorn eller ansvarig ledare i församlingen. Utifrån dessa svar får man sedan fram församlingens unika profil. Profilen visar på vilka som är församlingens starka och svaga sidor jämfört med andra församlingar.

Profilen utgör också en slags "diagnos" på församlingen. Den anger vad som är församlingens styrka och svagheter. Man bör utifrån den egna situationen  arbeta för att förbättra de svaga sidorna. NFU försöker visa att församlingar som kvalitativt sett får höga utslag på åtta definierade områden med stor säkerhet är en växande församling.

Vad ger NFU för resultat?

Sedan NFU kom till Sverige 2001 har mer än 400 församlingar från 11 olika samfund börjat arbeta med NFU-undersökningen.

Som en väg att lyssna in hur församlingen upplever sig själv, fungerar NFU på ett mycket bra sätt. Undersökningen i sig själv är dock ingen garant för att något ska hända. Avgörande är hur församlingen tar sig an de utmaningar som NFU-undersökningen pekar. 

Ungerfär två av tre församlingar ser att det gensvar undersökningen ger när man gör sin andra undersökning, är bättre än det var vid första undersökningen. Om man däremot har haft en negativ utveckling i församlingen, så framkommer detta också i undersökningen. NFU fungerar alltså väl som ett utvärderingsinstrument.

Undersökning

NFU har ofta varit ett led i en rad åtgärder man vidtagit i församlingen för att stärka utvecklingen. Störst effekt får NFU om man visar uthållighet. Det är först när man gör en andra undersökning som man kan avläsa förändringar under ytan i församlingen. Man kan upptäcka om församlingen blivit mer eller mindre benägna att läsa Bibeln, om man nu upplever predikan som mer eller mindre livsförvandlande osv. Man kan se om de beslut man genomfört har fått någon effekt i församlingslivet. Detta gör att man kommer att flytta fokus från på vad man gör eller vad man utför till vad man uppnår och vad man blir. Det är en viktig förskjutning.

Kostnad

EFK-församling

Grundkostnad för en EFK-församling är 4 750 kr + resekostnader. I detta ingår kostnader för att räkna ut profilen samt två handledarbesök. Summan faktureras i två delar: NFU-Sverige genom Svenska Baptistsamfundet fakturerar 2 000 kr för själva undersökningen. EFK fakturerar resterande 2 750 kr plus resor.

Församlingar som tillhör andra samfund

Församlingar från andra samfund som vill ha en handledare från EFK, betalar 7 000 kr + resekostnader. Summan faktureras i två delar: NFU-Sverige genom Svenska Baptistsamfundet fakturerar 2 000 kr för själva undersökningen. EFK fakturerar resterande 4 000 kr plus resor.

Besök och handledare

Två besök av en NFU-handledare ingår i priset. Vår erfarenhet är att det är en stor styrka att träffa sin handledare ofta. Utöver de två besök som ingår kan ni gör upp med er handledare om ytterligare besök. Vi skräddarsyr gärna ett upplägg för just er församling.

Handledare inom EFK

Följande handledare har utbildats att arbeta med NFU och går bra att ta kontakt med:

Sune Nordin, pastor Korskyrkan i Uppsala. Tel 018-40 60 210. E-post: sune.nordin@korskyrkanuppsala.se
(Sune har lång erfarenhet av arbete som handledare i församlingsutvecklingsfrågor.)

Cahtrine Nygren, ledare för EFKs Sverigeprogram. Tel 070- 303 71 00. E-post: cahtrine.nygren@efk.se.
(Cahtrine har lång erfarenhet av NFU-arbete i Sverige.)

Knut Bertil Nyström, Örebro. Tel: 019-16 76 40. E-post: knut-bertil.nystrom@efk.se.
(Knut-Bertil har under en lång tid arbetat med att handleda församlingar.)

Øyvind Tholvsen, Falun. Tel: 070-644 32 27. E-post: oyvind.tholvsen@efk.se.
(Øyvind är pastor i Lugnetkyrkan Falun. Han har lång erfarenhet av handledning.)

Boris Nilsson, pastor i Betelkyrkan i Ljungby. Tel: 0372-624 52. E-post: nilsson.boris@swipnet.se.
(Boris har använt NFU under en längre tid.)

Erik Bryskhe, pastor i Korskyrkan Umeå. Tel: 0511-519 42. E-post: erik.bryskhe@telia.com
(Erik har jobbat som regionspastor i Nybygget Region Öst med bl.a. förändringsprocesser i församlingar.)
 
Bengt Jörnland, Skillinge. Tel: 0739-33 36 03, E-post: bengt.jornland@bilda.nu.
(Bengt jobbar för Bilda syd med församlingsutvecklingsfrågor med specialområde smågrupper. Har många års erfarenhet som pastor. )

Urban Gustavsson, pastor i Kyrkan i Ribbingsgården i Borås. Tel: 0705-88 45 88. E-post: urban.g@crossnet.se.
(Urban har handlett många församlingar från olika sammanhang genom åren. Har tidigare arbetat med Willow Creek Sverige.)

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Prata med mig om NFU!

Lisa Fredlund
Ledarutvecklare inom Sverigeprogrammet Växa

070-77 66 931

lisa.fredlund@efk.se