Växande församlingar

Är du ledare i en församling och arbetar för förändring, men har inte vägen framåt tydligt utstakad? "Växande Församlingar" är Sverigeprogrammets satsning för att stimulera och stödja ledare som längtar efter förändring, förnyelse och tillväxt.

Vi vill se fler växande, livgivande församlingar i Sverige!

Den lilla skriften EFK 2020 och den mer omfattande Sverigestrategin har väckt ett starkt gensvar i rörelsen. Där har vi tillsammans satt ord på vår vånda, vår längtan och våra visioner inför åren som ligger framför. Nu vill vi skapa ett förnyat stöd till församlingar som vill ta sig an utmaningarna.

Vi erbjuder församlingar i några regioner stöd i en förändringsprocess som sträcker sig över två år. Vi kommer utifrån EFK 2020 i huvudsak att betona missionsperspektivet, andlig fördjupning och ledarskap.

Efter dessa två år, vill vi se:

  • Att man som församling fått starkare identitet och självkänsla.
  • Att många fler människor kommer till tro och döps.
  • Att det i regionen har tagits flera initiativ till församlingsplantering.
  • Att en klart större andel församlingar i regionen växer.

Processen

Målgruppen är först och främst församlingsledare men också andra nyckelledare i församlingen. ”Växande församlingar” ska stödja det arbete ni redan står i. Ni kommer att arbeta i en process där ni under nätverksträffarna får tid i er församlingsledning att bearbeta och göra handlingsplaner fram till nästa träff. Mellan nätverksträffarna finns handledaren med som stöd i er lokala process.

Innehåll

  • Fyra nätverksträffar för församlingsledare med tid för input och bearbetning i den egna ledargruppen.
  • Fyra handledarträffar med den lokala församlingsledningen som stöd i processen.
  • Fyra pastorsträffar med fokus på församlingsgrundande och processledarstöd.

Kostnad

Priset för hela processen är 28 000 kr som fördelas över två budgetår. Församlingen får ett SST-bidrag från EFK på 16 000 kr, vilket gör att totalkostnaden blir 12 000 kr eller 6 000 kr per år. Till detta kommer kostnad för handledarens resor vid handledarbesök och ert eget boende på nätverksträffarna. Om man vill ha fler än 10 personer med på nätverksträffarna, är det möjligt till en kostnad av 200 kr per person.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Magnus A
Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


magnus.a@efk.se