Växande församlingar

Är du ledare i en församling och arbetar för förändring, men har inte vägen framåt tydligt utstakad? "Växande Församlingar" är Sverigeprogrammets satsning för att stimulera och stödja ledare som längtar efter förändring, förnyelse och tillväxt.

Vi vill se fler växande, livgivande församlingar i Sverige!

Är du ledare i en församling och arbetar för förändring, men har inte vägen framåt tydligt utstakad? "Växande Församlingar" är en process Sverigeprogrammet har jobbat med i flera regionen för att stimulera och stödja ledare som längtar efter förändring, förnyelse och tillväxt. Längtan är att se fler växande, livgivande församlingar i Sverige!

Vi erbjuder församlingar i en region stöd i en förändringsprocess som sträcker sig över två år. Under de två åren betonar vi särskilt missionsperspektivet, andlig fördjupning och ledarskap.

Efter dessa två år, vill vi se:

  • Att man som församling fått starkare identitet och självkänsla.
  • Att många fler människor kommer till tro och döps.
  • Att det i regionen har tagits flera initiativ till församlingsplantering.
  • Att en klart större andel församlingar i regionen växer.

Processen

Målgruppen är först och främst församlingsledare men också andra nyckelledare i församlingen. ”Växande församlingar” ska stödja det arbete ni redan står i. Ni kommer att arbeta i en process där ni under nätverksträffarna får tid i er församlingsledning att bearbeta och göra handlingsplaner fram till nästa träff. Mellan nätverksträffarna finns handledaren med som stöd i er lokala process.

Innehåll

  • Fyra nätverksträffar för församlingsledare med tid för input och bearbetning i den egna ledargruppen.
  • Fyra handledarträffar med den lokala församlingsledningen som stöd i processen.
  • Fyra pastorsträffar med fokus på församlingsgrundande och processledarstöd.

Kostnad

Priset för hela processen är 28 000 kr som fördelas över två budgetår. Församlingen får ett SST-bidrag från EFK på 16 000 kr, vilket gör att totalkostnaden blir 12 000 kr eller 6 000 kr per år. Till detta kommer kostnad för handledarens resor vid handledarbesök och ert eget boende på nätverksträffarna. Om man vill ha fler än 10 personer med på nätverksträffarna, är det möjligt till en kostnad av 200 kr per person.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Magnus A
Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


Mejla mig!

Jag jobbar med att stötta församlingar i Sverige att utvecklas

Lisa Fredlund
Ledarutvecklare inom Sverigeprogrammet Växa 80 %

070-77 66 931

Mejla mig!