"Ger du frihet, skördar du tillhörighet"

– Kom ihåg en sak: det börjar inte med dig. Det slutar förhoppningsvis inte med dig. Så ge det du har vidare. Det säger den norske pingstpastorn och programledaren Egil Svartdahl som i år talade på Torpkonferensen om att bygga församling för alla åldrar.

– När jag kommer in i en församling där alla är vita, i samma ålder och inga har funktionsnedsättningar, då tänker jag att här är sjukt friskt, eller friskt sjukt. Något saknas. En församling för alla handlar inte främst om församlingssyn, utan vilken människosyn vi har. Vi är ingen klubb, vi är försonade i Jesus Kristus! Det är vårt vittnesbörd till omgivningen.

Egil menar att förutom att det är svårt att vara vittna om försoning, har en engenerationsförsamling svårt med att nå ut även av andra skäl:

– Ju fler generationer som en församling som en församling består av, desto lättare är det att gå ut och vinna fler generationer. Vi talar fler språk. Varje generation har ett ansvar och en särskild möjlighet att vinna sin egen generation för Jesus. Det finns en hel generation av 70-80- och 90-åringar som behöver höra evangeliet!

Något vi behöver träna på

Men att vara en församling där alla får plats löser sig inte av sig självt. Egil påpekar det faktum att de flesta av oss inte lever med tre generationer under samma tak. För några få generationer sedan var det mycket vanligt, och många som kommer från andra länder gör det.

– När vi kommer tillsammans som församling har vi ingen träning att leva på det sättet. Vi gillar att besöka varandra, men vi lever inte med varandra varje dag och det kan uppstå konflikter.

Egil säger att det underlättar att se församlingsliv som ett stafettlopp mellan generationer; man gör olika delar men tävlingen är gemensam och man står tillsammans i mål.

– Jag upplever att det är vid ”växlingar” som det uppstår problem och krångel. Vi har ganska lite träning i hur vi ska kunna växla när nya generationer ska ta stafettpinnen.

Men det finns vissa grundläggande inställningar som hjälper till:

– Trohet handlar inte bara om vad jag gör själv, utan att jag är trogen nog att ge vidare till någon annan. Om man ger frihet, så skördar man tillhörighet. Om man försöker kontrollera, så skördar man uppbrott.

– Man blir inte ”förälder” i församlingen bara för att man når en viss ålder, utan vi behöver tala om när tiden är inne att växla och när de här växlingarna ska ske mellan de fyra generationer som finns. Vi behöver tala om vad som händer i våra hjärtan vid växlingarna, smärtan, utmaningen, men också glädjen över att det är någon som vill ta det vidare och som vill mer.

Yngre kan vara förebilder

Men att vara en församling för alla generationer handlar inte om att den äldsta generationen ska dra sig tillbaka när stafettpinnen förts vidare, utan istället fortsätta lära, fortsätta ha förebilder:

– Det är inte så att när man passerar en ålder så är man slutlärd – tvärtom. När jag var yngre hade jag äldre förebilder. Nu är jag äldre, 60 år, så nu är nästan alla förebilder yngre än mig.

– Jag har också varit ung, men det är en helt annan sak att vara ung idag. Vi behöver ha en ödmjukhet. Vi äldre är under upplärning. Någon som tar stafettpinnen säger kanske ”vi vill bygga dubbelt så många församlingar som ni gjort”. Då kan man känna att det vi gjorde inte ses som gott nog. Tänk inte så, tänk istället att du har planterat en önskan om att göra mer!

Ägarskap en nyckel

Egil lyfter också fram vikten av arbetsgemenskap, som han menar gör att människor känner ägarskap, vilket i sin tur föder ledare.

– Det är viktigt att man är noga med att man driver saker tillsammans och inte på någon generations villkor. Där fler har fått ansvar, där ökar ägarskapet. I en äldre församling behöver man ofta komma upp i ålder för att få ledarskap. I nyplanteringar har jag sett vad unga människor kan göra i ledarpositioner om de får mogna i ansvar. Vi vill oavsett ålder känna oss värdefulla, att folk sätter värde på oss!

Artikeln är hämtad från tidningen Direkt, nr 4 2015. Text: Elisabet Carleson och Kristina Sandin

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med ledarutveckling för ideella och anställda ledare!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

susanne.olofsson@efk.se