Familjeäventyr vill supporta hemmen

Barn som springer genom gräs

Foto: Priscilla Du Preez

Att vara förälder är en gåva och en utmaning. I Folkungakyrkan, Stockholm vill man göra allt man kan för att bidra till sunda och väl fungerande familjer. Familjeäventyret är en mötesplats där barnfamiljer kan hämta kraft och inspiration för vardagen. Några lördagar per termin inbjuds hela familjen till kyrkan för att hämta kraft för vardagen. Mikael Lundgren, en av ledarna och initiativtagarna, berättar mer:

Sedan några år har Elimkyrkan (numera Folkungakyrkan) i Stockholm medvetet arbetat för att utrusta församlingens föräldrar. Det viktigaste enskilda verktyget har varit Familjeäventyret och det är till stor del erfarenheten av denna verksamhet som utgjort visionen för materialet du nu håller i din hand.

Familjeäventyret har genomförts tre gånger per termin. Familjerna har träffats under tre och en halv timme på lördagar och har haft i huvudsak tre moment. De vuxna har varit med i ett seminarium med gott om tid för reflektion och samtal, samtidigt som barnen haft åldersanpassade roliga aktiviteter. Dessa seminarier och tillfällen till vuxensamtal har uppenbarligen fyllt ett uppdämt behov hos föräldrarna. Efter detta har alla ätit lunch tillsammans för att sedan avsluta med en familjegudstjänst, en så kallad Take it home-gudstjänst.

En viktig del i Take it home-gudstjänsten är då barn och föräldrar i respektive familj tillsammans genomför en andakt. Vi har förstått att det varit en mycket viktig erfarenhet för såväl familjer med tonårsbarn som spädbarn och alla åldrar där emellan. Inte minst de föräldrar som av olika orsaker tidigare inte bett med sina barn eller läst Bibeln med dem, har uttryckt stor tacksamhet över att ha fått göra detta. När man får erfara att det inte är svårt att genomföra enkla andakter med sina barn, och om man som förälder blir hjälpt till en positiv upplevelse av att leda sina barn i kyrkan, då är chansen stor att man vill fortsätta att göra detta även på hemmaplan – Take it home.

När vi i olika sammanhang mött föräldrar och pratat om deras barns andliga utveckling har det blivit tydligt att de allra flesta föräldrar självklart vill ta ansvar för sina barns utveckling. De håller med om att det är ett ansvar som Gud gett dem och de vill ta detta ansvar. Samtidigt känner en del osäkerhet över hur de ska göra detta och uttrycker ett behov av vägledning innan de känner sig redo. Jag vill detta, men hur? Jag vill detta, men det känns onaturligt. Jag vill detta, men duger jag?

Mikael Lundgren

Tillsammans har några av ledarna i församlingen också tagit fram materialet Inspiration för Familjeliv & Församling. En pärm med uppslag för fyra familjesamlingar, tre seminarier och en hel del tips och idéer. Beställ materialet från Maria Furusand i Folkungakyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med ledarutveckling för ideella och anställda ledare!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

susanne.olofsson@efk.se